Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
11. "Wat betreft het beheer der scholen, tot de oprigting
waarvan het Gouvernement bijdraagt, moet er onderscheid worden
gemaakt, of zij al dan niet tot de Staatskerk behooren; de
eersten worden in vier klassen verdeeld.
Bij klasse A, in steden of volkrijke districten, heeft de
geestelijke het toezigt op het godsdienstige en zedelijke onderwijs
van alle leerlingen, en de bevoegdheid om het schoolgebouw
onder zijn uitsluitend beheer tot eene zondagschool te bezigen.
In alle andere opzigten is het geheele bestuur toevertrouwd aan
eene commissie, die jaarlijks wordt verkozen door hen, die
bijdragen tot de school leverden, waarbij de stemmen in reden
staan tot de hoegrootheid der bijdrage. De onderwijzer moet
tot de Staatskerk behooren. In geval van verschil over zaken
van godsdienst tusschen den geestelijke en de commissie van
bestuurders, beslist de Bisschop. In de overige gevallen wordt
beslist door den Inspecteur, eenen daartoe door den Bisschop
aan te wijzen emeritus geestelijke, en een derden persoon,
dien zij te zamen verkiezen.
Bij klasse Ji, wanneer er minder gegoeden in het district
worden gevonden, en in plattelandsgemeenten met meer dan
500 inwoners, blijft alles hetzelfde, behalve dat de commissie
niet jaarlijks verkozen wordt, maar alleen voltallig wordt gehouden.
Bij klasse C, voor plattelandsgemeenten, met minder dan
500 inwoners, mag de commissie zelve zich voltallig houden,
totdat de Bisschop eene herstemming noodig oordeelt.
Bij klasse B, voor zeer kleine plattelandsgemeenten, is de
geestelijke de eenige bestuurder der school, totdat de Bisschop
anders beschikt.
"Wanneer eene school voor verschillende gemeenten moet
dienen, zijn de geestelijken van die gemeenten, waar de school
niet staat, ex officio, leden van de commissie.
Bij de scholen der British and Foreign Society en die der
"VVesIeyans, is het bestuur eene commissie, die jaarlijks verkozen
wordt; in het eerste geval door hen, die bijdragen, in het tweede