Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
E E 11 s T E J A A K.
TWEEDE JAAR.
Schrijven. Een groot schrift en een kleia schrift.
Engeische l.VerdeeViBg en buiging van woorden (de kennis van latijnache en
Taai, grieksche wortels is geen vereischte).
2. Ontledingvaneenvondigezinnen. | 2. Ontleding van zamengestelde zinnen.
3. Ontleding, meer grondig naar de syxtaxis.
4. Omzetting van een stukje, te kiezen nit:
tweede boek van Paradise lort, of tweede
boek van Wordsworth's Excursion.
Cooper's Task, (1861) of Gold-
smith's Traveller en Deserted
Village.
Lezen, Duidelijk, lettende op teekens en toon, uit een proza schrijver. Evenzoo
een stuk opzeggen uit de schrijvers bij Eng, taal voorkomende. De can-
didate moet daartoe stukken aanwijzen, te zamen honderd regels bevattende.
Daaruit moet de Inspecteur kiezen.
Opvoed-\, Methode en gronden van het
kunde. eerste onderwijs.
2. Inhoud van lessen.
ÖMcA.t;. 1. Algemeene trekken.
Engel. 2. Regering van Elisabeth (1861 ).
Aard' 1. Natuurkund. en staatkund. van
rijkS' Engeland.
kunde. 2. Europa.
3. Kaartteekeneo voor 1 en 2.
Huis- 1. Kleeding.
houden-^. Voeding.
leer,
3. Koken.
4. De wasch.
1. Eene klasse onderwijzen in tegenwoor-
digheid van den Inspecteur.
2. Vragen over de verschillende methoden
om eene school in te rigten, en het
houden van schoolregisters.
3. Vragen over tucht.
NB. Wanneer de Candidate niet een
getuigschrift kan toonen, dat zij geschikt-
heid en vaardigheid bezit in het geven
van onderwijs I wordt het getal punten
in evenredigheid verminderd.
1. Van Hendrik VII tot JacobusI (1861).
1. Engeland en koloniën.
2. Wereldkaart. Azië (1861).
3. Natuurkundige aardrijkskunde; ver-
schijnselen en oorzaken.
4. Kaartteekenen voor (1) en Azië (1861).
1. Pligten van dienstboden.
2. Huishoudelijke uitgaven van eenen
werkman met huisgezin.
3. Spaarbank; interest; bet onzekere van
hooge interest.
4. Praktische gezondheidsregelen.
NB. Het gemis van een dergelijk ge-
tuigschrift als onder opvoedkunde ver-
meld is, heeft hier hetzelfde gevolg.
Naaijen en snijden. Oefeningen in het snijden van kleederen en in het naaijen.
1. Praktijk; 2. verhouding; 3. gewone breuken; 4. tiendeelige breuken;
kunde. 5. eenvoudige interest; voor het tweede jaar nog boekhouden.
Teekenen, Even als hierboven reeds voor de mannen aangegeven is.