Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Voor al deze onderwerpen worden er „papers" gedrukt, dat
is eene reeks vragen, die schriftelijk, meestal in eenen bepaalden
tijd, moeten worden beantwoord. Het antwoord wordt beoor-
deeld met de termen „goed", „voldoende", „matig", „onvolledig",
„slecht", die door getallen worden aangewezen, tnssehen de
ondergenoemde inliggende. Nog is er „uitmuntend", 25 pCt.
boven „goed". Eindelijk is er nog spellen, waarin „slecht" eene
geheele afwijzing ten gevolge heeft.
bij a is „goed" = 60, „slecht" heeft eene geheele afwij-
zing ten gevolge;
b =r 60, „slecht" = 0;
c =50, = 0;
d zr= 40, = 0;
e =100, heeft eene geheele afwij-
zing ten gevolge.
De verkregen punten worden opgeteld, en dien ten gevolge
de kweekelingen in drie klassen gerangschikt. In het eerste jaar
is er voor de eerste, tweede en derde klasse minstens noodig 600,
450 en 300 punten; in het tweede jaar telkent 50 punten meer.
De „Syllabus" voor vrouwen is zeer verschillend van de voor-
gaande; in 1861 was zij aldus (waarbij weder het voor dat jaar
eigenaardige met 1861 is geteekend, in tegenstelling met het
overige, dat ieder jaar terugkeert):
EERSTE JAAR.
Bijbel- 1. Genesis (1861).
kennis. 2. Geschied. O.Testament, hoofd-
personen, voorspellingen om-
trent den Heiland.
3. Evangelievan Mattheus(1861).
4. Handel, der Apost. tot Hfdst. 14.
Zijrie-1. Catechismus met verklaring
lijke van tien tot dertien jaar.
Ge- 2. Orde en inhond van den Daily
schie- Service.
denis. 3. De 12 eerste Art., met bewijzen
en verklaringen nit den Bijbel.
TWEEDE JAAR.
1. Jesaia tot Hoofdstuk 39 (1861).
2. Evangelie van Mattheus (1861).
3. Handelingen der Apostelen.
4. Brief aan de Hebreen (1861).
uit den Bijbel, als eene les aan meisjes
2. Geschiedenis en inhoud van het Com-
mon Prayer-Book.
3. De Artikelen, met bewijzen en verkla-
ringen uit den Bijbel.
4. De voornaamste gebeurtenissen uit de
kerkgeschiedenis vau Engeland.