Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
EERSTE JAAR.
2. Vragen over methode van het
eerste onderwijs.
3. Tafels van werkzaamheden on-
der gegeven omstandighedeu.
a. En- 1. Gronden der grammatica.
gehche 2. Ontleden van een stuk (zie
Taal. lezen 1860).
3. Omzetten van hetzelfde stak.
\i.Aard'\, Beschrijven en teekenen van
rijks- kaart der werelddeelen en
kunde. rijken vao Europa.
2. Natuurk., staatk., en handels-
aardrijksk. van Amerika (1860).
b. Ge- Van Engeland (grondige keunis).
schie-
denis.
TWEEDE JAAR.
2. Vragen over het inrigten eener school,
en het houden van schoolregisters.
3. Vragen over tucht.
1. Omzetten van een stuk (zie lezen 1860).
2. Ontleden van hetzelfde stuk.
aardrijkskunde van het
Britsche rijk.
3. Stijl en inhoud van hetzelfde stuk.
1. Natuurk.
2. Staatk.
3. Handela-
4. Eenvoudige stellingen, op sterrekunde
rustende.
1. tot den slag bij Hastings ^bewerken van
2. „ » » » Bosworth; ééne dezer vijf
3. „ „ dood van Kare! I afdeeling., die
4. „ „ „ „ Anne lieder vijf vra-
5. „ 1815. 'gen bevatten,
c. Tee- Het examen wordt op anderen tijd (meest November) afzonderlijk gehouden;
kenen, de goedgekeurde teekeningen komen evenwel hier in rekening, echter nooit
meer dan twee. De onderwerpen ter keuze zijn: 1. handleekenen,
2. regtlijnig teekenen, 3. perspectief, 4. schaduwen; en nog in't tweede
jaar, teekenen naar 't geheugen.
c.Za«^. Tot het examen in dat vak wordt een getuigschrift gevorderd, dat de
candidaat kan zingen of eenig instrument bespelen,
b. "Euclides (de vier eerste boeken van)
Stelkunde^ tot en met de tweede magtsvergelijkingen — vraagstukken,
of
Latijn. Grammatica, naamvallen, verbuiging, geslachten, perfectum en supinum
der werkwoorden.
b. één der volgende vijf punten, (die niet mederekenen, wanneer ze minder dan
»voldoende" worden bewerkt).
Natuurkunde, 1. Algemeene eigenschappen; 2. onbewerktuigde scheikunde, warmte,
licht, electriciteit, galvanismus; 3. zamenstelling en gebruik van enkele werktuigen,
als luchtpomp , thermometer, enz.
Werktuigkunde. 1. Leer der krachten en toepassing op evenwigt; 2. versnelde
beweging, slinger, middelpuntschuwende kracht; eenvoudige werktuigen, iu land-
bouw of industrie voorkomende.
Wiskunde. 1. 6« boek van Euclides, vraagstukken; 2. voortzetting der stelkunde;
3. driehoekmeting, oplossing der driehoeken, gebruik van tafels en werktuigen
voor landmeten; vraagstukken daarover.
Engelsche letterkunde. Hare geschiedenis van Chaucek tot Milton. Essays of
Bacon, Shakkspeabe's King Lear, Merchant of Venice en Hamlet (1860).
Latijn, Vervolg der grammmatica. Caesae de Bello Gallico. L II en III. Virgilius
Aeneis III (I860).
3*