Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
school verkrijgt onderwijs, inwoning, kost, bewassching en
geneeskundige hulp. Een Queen's scholar van de eerste klasse
ontvangt bovendien voor kosten van reizen, boeten, enz. in het
eerste jaar, 4 p. st. en in het tweede 6 p. st. (voor vrouwen 3
en 4 p. st.). Een volgend jaar wordt die toelage verleend op
verzoek van het bestuur, later niet meer. Het examen aan het
einde van het jaar bepaalt de klasse van de vernieuwde toelage.
In kweekscholen voor de opleiding tot klein-kinder-scholen
wordt een bepaald getal van deze toelagen gegeven, zonder
examen, aan kweekelingen, die haren cursus onder klein-kinder-
school-onderwijzeressen hebben afgeloopen; na een examen aan
meisjes, ouder dan achttien jaar. Het getal dezer toelagen mag niet
meer bedragen dan een tiende van de klasse voor zulke kweeke-
lingen, waarvan het getal met goedvinden van den Eaad wordt
bepaald. Gewone Queen's scholars en zulke, die op eigen kosten
worden onderwezen, kunnen ook tot die klasse worden toegelaten.
6°. Gewone Icweelielingen. Jaarlijks wordt er een examen ge-
houden, waarvoor een „Syllabus" (zie later) telkens wordt uitge-
geven , verschillend voor de beide jaren en voor de beide geslachten.
Onderwijzers, die verlangen een getuigschrift te verkrijgen of
geregistreerd te worden, worden voor die examens opgeroepen,
naarmate hunne verhoogingen zulks vorderen. De toelage aan het
bestuur der kweekschool voor eiken leerling is aan het einde van
het eerste jaar, 20,16, 13 p. st. voor de eerste, tweede of derde afd.;
aan het einde van het tweede (of derde) jaar, 24, 20, 16 pd. st. voor
de eerste, tweede of derde afd. (voor meisjes wordt dit tot twee derde
herleid). Deze toelagen komen in het fonds der kweekschool.
Aan het einde van het eerste jaar wordt er bij de voornoemde
verdeeling eene „Schedule" of lijst bijgevoegd van zulke kwee-
kelingen, die beneden het laagste getal punten bleven. Deze
moeten na afloop van het tweede jaar den cursus weder door-
loopen, en blijven in het genot van toelagen als Queen's
scholars, (terwijl de laagste toelage voor de kweekschool ook
blijft gelden) mits zij alsdan op de hoogte van het eerste jaar
3