Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
niet tot zulk een examen toegelaten. Bij dezelfde kweekschool
mogen er slechts één of twee zulke leeraren zijn, naarmate het
getal kweekelingen beneden 30 of 60 respective blijft, nimmer
meer dan drie.
5°. Queen's scholars (Leerlingen van de Koningin). Voor deze
toelagen wordt er jaarlijks in December aan iedere kweekschool
door een of meer Inspecteurs een examen gehouden, gedurende
de week, op het gewone examen volgende, en in de vakken,
vereischt bij het einde van den cursus voor kweekelingen. Het
examen staat open voor iederen mededinger, die door bestuurders
der kweekschool wordt voorgesteld, achttien jaar oud moet zijn,
en, in het geval van kweekelingen, hunne dienst getrouw is
blijven waarnemen. Alle kandidaten, die het vereischte getal
punten verkregen hebben, worden naar rangorde in twee klassen
verdeeld, naarmate zij meer of minder dan een zeker getal
punten verkregen. TJit die candidaten mogen de Bestuurders
der kweekschool Queen's scholars uitkiezen, mits daaronder het
getal van hen, die geene kweekelingen zijn geweest, geen tiende
bedrage van het geheele getal leerlingen der kweekschool. Behalve
deze, kunnen nog Queen's scholars worden, buiten eenige ver-
gelijking, en zonder examen: hulp-onderwijzers van drie jaar
dienst; onderwijzers, die nog niet meer dan een jaar in eene
kweekschool doorbragten; leerlingen, reeds in de kweekschool
opgenomen, boven de twintig jaar, bij den overgang in een
volgend jaar; en wel leerlingen van de eerste klasse, indien zij
in de eerste of tweede afd. werden geplaatst, van de tweede klasse,
indien zij in de derde afd. voorkwamen; — en, met examen:
de onderwijzers van avondscholen; bij hen is de toelage van de
eerste of tweede klasse, naarmate de uitslag van het examen hun
veroorloofde om kweekelingen te houden, of om alleen capitatie-
toelage te ontvangen. De geneeskundige der kweekschool moet
eene verklaring geven omtrent den gezondheidstoestand.
Dan wordt de candidaat Queen's scholar met eene toelage van
23 p. st. (17 p. st. voor vrouwen), waarvoor hij in de kweek-