Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
worden dan een gedeelte van het sehoolfonds; de onderwijzer
heeft daarop geen grootere aanspraak, dan op eenig ander ge-
deelte van dit fonds. — De leerlingen, op wier hoofd zulk
eene toelage kan worden verkregen, moeten 176 volle dagen
(buiten den Zondag) de school hebben bezocht, en minstens voor 16
andere voldoende redenen van afwezigheid aan Bestuurders
hebben opgegeven; zij moeten niet minder dan 3 sh. en niet meer
dan 16 sh. als schoolgeld hebben betaald door hunne ouders
of voogden. Tegenwoordigheid op de morgen- en middag-school
maakt een geheelen dag uit; die op eene van beiden slechts
een halven dag. Uitzondering wordt gemaakt: 1° voor kinderen,
die, onder eenige wet op het schoolgaan vallende, aan die wet
geheel hebben voldaan; voor jongens boven 10 jaar, die
88 geheele dagen eene plattelands-school bezochten onder eenen
onderwijzer met getuigschrift; 3° voor avondleerlingen, die
minstens 80 maal de school bezochten, ouder zijn dan twaalf jaren,
en niet als dagscholieren zijn medegerekend. De school moet door
eenen geregistreerden onderwijzer of door eenen onderwijzer met een
getuigschrift worden gehouden, en genoegzaam met onderwijzers
zijn voorzien; haar inkomen gedeeld door het getal leerlingen,
waarvoor de capitatie betaald wordt, moet 14 sh. per hoofd
geven (12 sh., wanneer er eene onderwijzeres is). A'^oor eiken
leerling, waarvoor capitatie betaald wordt, is dan de toelage
6 sh. (voor meisjes 5 sh.), als er minder dan 50 zijn; 5 sh.
(meisjes 4 sh.), als er tnssehen 50 en 100 zijn; 4 sh. (voor
meisjes 3 sh.), als er boven 100 zijn. -— Wanneer de onder-
wijzer niet geregistreerd is , of geen getuigschrift bezit, maar het
verslag van den Inspecteur over de school gunstig is, kan
voor éénmaal capitatie worden toegestaan. Jongens onder
onderwijzeressen rekenen voor meisjes. Zeven tiende van de
capitatie kan bij de inschrijvingen worden gevoegd bij de
berekening voor de verhoogingen.
9. Af cl. II. Normaal- (kweek-) scholen. Er worden geen toe-
lagen meer verleend voor gebouwen. Jaarlijksche sommen van