Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
laiidsscliool, niet grooter dan 1200 vierkante voeten, en van
minder dan 100 leerlingen; of 2° als tweede onderwijzers onder
eenen geregistreerden onderwijzer of zulkeenen, die een getuigschrift
bezit, op eene school van minstens 75 leerlingen. Deze toelage
duurt niet langer dan twee jaren. Kweekelingen der kweek-
school, die in de „Schedule" zijn gevallen, kunnen gedurende
hoogstens drie jaren als zulke onderwijzers werkzaam wezen. In
zooverre daarin niet door hulponderwijzers of door kweekelingen
is voorzien, kan voor het eerste honderdtal leerlingen een tweede
onderwijzer en een kweekeling worden berekend; vervolgens
op iedere 40 leerlingen één kweekeling, op iedere 75 leerlingen
één tweede onderwijzer. ]3ij die 75, niet bij die 40, mogen
de leerlingen der avondschool worden medegeteld.
Onderwijzers op avondscholen. Gewone scholen kunnen driemaal
daags worden gehouden; leerlingen kunnen ook alleen des avonds
komen, zonder de morgen- of middagschool te bezoeken. Een
onderwijzer, die kweekelingen heeft, mag slechts twee school-
tijden per dag onderrigt geven. Toelagen tusschen 5 en 10 p. st.
kunnen aan onderwijzers voor zulke avondscholen worden toe-
gelegd, in zooverre zij geene Gouvernementstoelage uit andere
hoofden ontvangen, onder de volgende voorwaarden. Indien
er alleen jongens of meisjes komen, moet de onderwijzer respec-
tivelijk een man of eene vrouw zijn; komen er van beide geslachten,
dan moet de onderwijzer een gehuwde man wezen. De onder-
wijzer moet boven de twintig, en — indien hij niet reeds vroeger
onderwezen heeft — onder de veertig jaar oud zijn; hij moet
getuigschriften overleggen van goed gedrag en van geschiktheid
tot het onderwijs; hij moet bij den inspecteur voldoende bewijzen
van zijne bekwaamheid leveren. De schoolgelden moeten minstens
zooveel bedragen als de Gouvernementstoelage (hierop kan bij
armoedige, uiteen verspreide en arme gemeenten uitzondering
worden gemaakt); de avondschool moet zestigmaal 's jaars gehouden
zijn; de bestuurders moeten getuigen, dat zij met den onderwijzer
tevreden zijn; de inspecteur moet gunstig over de school be-