Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
keling en van zijne huisgenooten grond geven om te onder-
stellen, dat zij zullen medewerken tot een goede opleiding;
verder jaarlijks door de bestuurders een van goed gedrag, door den
onderwijzer een van stiptheid, vlijt, gehoorzaamheid en opmerk-
zaamheid, door den geestelijke der Staatskerk, of de bestuurders
(als er althans geene godsdienstige bezwaren bestaan) een van
het waarnemen hunner godsdienstige pligten.
De vakken van examen zijn: lezen, — taalkunde: 1® jaar,
zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden, werkwoorden; jaar,
voornaamwoorden, bijwoorden, voorzetsels; 3'jaar, voegwoorden;
4® en 5° jaar, dezelfde onderwerpen meer grondig (of de beginselen
van het latijn, naar verkiezing); — schrijven: bij het aannemen,
dictee; l°jaar, korte inhoud uit het hoofd; 2° jaar, een verslag
over eene klasse of van eene les; 3® jaar, aanteekeningen over
eene les; ^^ jaar, opstel over de inrigting der school; 5® jaar,
opstel over eenig opvoedkundig onderwerp; —rekenkunde: bij
de aanneming, hoofdregels, voorstellen opschrijven en uitrekenen,
maten en gewigten; P jaar, praktijk en verhoudingen (voor de
vrouwen praktijk); 2° jaar, gewone breuken (voor vrouwen,
verhoudingen); 3® jaar, tiendeelige breuken, eerste boek van
Euclides tot Prop. 15 (voor vrouwen, gewone breuken); jaar,
interest, eerste boek van Euclides tweede gedeelte, vier hoofdregels
der algebra (voor vrouwen, zamengestelde verhoudingen, evenredig-
heden, herhaling); 5® jaar, voorstellen, tweede boek van Euclides,
algebra tot en met de eerste-magtvergelijkingen (voor vrouwen,
tiendeelige breuken, interest); — aardrijkskunde: 1® jaar, Engeland;
2® jaar. Europa en het Joodsche land; 3® jaar, Engelsche
Koloniën; 4® jaar, Azië en Afrika; 5® jaar, Amerika en Australië; —
geschiedenis: 3® jaar, Engelsche koningen sedert Egbert; 4® jaar,
schets der Engelsche geschiedenis tot Hendeik VII; 5° jaar,
voortzetting van Hendrik VII tot den tegenwoordigen tijd; tee-
kenen: 1® jaar, handteekenen; 2® jaar, regtlijnig teekenen; 3® jaar,
regtlijnige perspectief; 4' jaar, handteekenen naar ligchamen en
schaduwen; 5® jaar, hetzelfde naar het geheugen;zang: l®jaar^