Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
keling zeiven, aan het einde van het eerste, tweede, derde,
vierde en vijfde jaar, 10, 12 i, 15, 17| en 20 p. st., en voor den
onderwijzer voor één, twee, drie of vier kweekelingen 5, 9,
12, 15 p. st. Kweekelingen, niet beneden 16 jaar, kunnen
dadelijk in het vierde jaar, na overeenkomstig examen, worden
opgenomen, mits zich verbindende om, na het afloopen van
den cursus der kweekschool, op de proef te gaan werken. Het
uitbetalen der toelagen hangt af van het slagen bij het examen.
Er kunnen voor hoogstens vier kweekelingen toelageji aan ééne
school worden gegeven; niet meer dan voor één kweekeling op
elke 40 leerlingen; in den regel niet op eene school van 50
leerlingen of minder. Maar ook de kweekelingen, die zonder
zulke toelagen op de scholen werkzaam zijn, kunnen aan de
examens deelnemen. Meisjes mogen niet bij eenen onderwijzer,
jongens niet bij eene onderwijzeres kweekelingen zijn. Klieren,
toevallen, asthma, doofheid, groote gebreken in gezigt of
spraak, het missen van een oog, arm of been, of de onbruik-
baarheid van een arm of been, kromming van den ruggegraat,
erfelijke geneigdheid tot krankzinnigheid, sluit iemand uit van
de betrekking van kweekeling. De overeenkomst is tnssehen
den kweekeling en ouders of voogden ter eene zijde, en den
onderwijzer (met toestemming der bestuurders) ter andere zijde;
maar buiten het gouvernement. De inspecteur let slechts op,
of de voorwaarden vervuld zijn, of de voorgeschreven getuig-
schriften worden geleverd, of aan het jaarlijksch examen wordt
voldaan. Geen onderwijzer, die kostleerlingen heeft, of meer
dan tweemaal per dag school houdt, of andere werkzaamheden
■ heeft, die hem ongeschikt maken, — kan zulke kweekelingen
hebben.
De vereischte getuigschriften^ zijn: een getuigschrift van ge-
zondheid, bij de aanneming en in het derde jaar door een genees-
kundige, anders door bestuurders; een getuigschrift bij het
aannemen door den geestelijke der Staatskerk en bestuurders, of
anders door bestuurders alleen, dat het zedelijk gedrag van de kwee-