Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
verzameling (voor geschikte kasten wordt afzonderlijk bijgedragen)
worden verleend aan scholen met kweekelingen, en soms aan onder-
wijzersgezelschappen. Zij moeten worden gekozen uit eene lijst
van den Eaad, en wel voor 10, 15 of 20 p. st., naar den graad van
bekwaamheid van den onderwijzer. Deze moet daartoe geëxamineerd
zijn, en mag niet geëxamineerd worden, wanneer er voor de
school geene toelage wordt gevraagd. Drie jaren na het ontvangen
eener toelage kan er weder eene worden verleend van hoogstens
de helft der oorspronkelijke toelage, voor herstel van instrumenten;
of, even als de eerste, voor eene verzameling tot eenig ander
doel. ]3estuurders eener school kunnen evenwel, bij het verkrijgen
eener toelage, op eigen kosten voor eene grootere som uit de
lijst nemen.
7. Sectie 3. Toelage voor onderwijzers. Wij" 'zijn nu tot een be-
langrijk punt genaderd: de ondersteuning van onderwijzers.
Deze worden verdeeld in: 1. onderwijzers met getuigschriften
voor gewone scholen, en 2. voor klein kinderscholen, 3. gere-
gistreerde onderwijzers, 4. kweekelingen, 5. hulponderwijzers,
6. student-onderwijzers, 7. industriële onderwijzers, 8. onder-
wijzers voor avondscholen. Alle toelagen worden in postwissels
aan de Bestuurders toegezonden; zij kunnen alleen door den
onderwijzer zeiven op zijne afteekening worden ontvangen.
1. Onderwijzers met getuigschriften moeten geëxamineerd zijn
en voor werkelijke schooldienst geschikt worden bevonden; de
examens dienen alleen voor de verdeeling der Parlements-bij-
dragen; niet tot het verkrijgen van diploma's. De candidaten
moeten of een of twee jaren op geïnspecteerde kweekscholen
hebben doorgebragt; of, na eerst kweekeling te zijn geweest,
drie jaren hebben gediend als hoofd- of hulponderwijzer op
geïnspecteerde scholen; of, onder de 22 jaar zijnde, op scholen
•werken, gunstig door den inspecteur aanbevolen; of op eene
avondschool hebben onderwezen. De voorwaarden tot de ver-
hooging der bezoldiging, zoo als zij hieronder wordt opgegeven,
zijn, dat de bestuurders der school minstens een dubbel aandeel