Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Zij zijn meestal eene soort van herhalingscholen, en worden
bezocht door hen, die bf vroeger nimmer onderwijs genoten
hebben, bf het geleerde weder vergeten zijn. Zij worden in den
regel met grooten ijver bezocht, ook door meer bejaarden.
Gctnl scholen in 185S. Onder 9 jaar. 9—15 jaar. ITi—20 jaar. 20—25 jaar.
Mann. Vrouw. Totaal. Mann. Vrouw. Mann. \ rouw. Mann. Vrouw. Mann. \'rouw.
6483 7082 13,065 461 495 2982 2969 2297 2857 743 761
Percentsgewijze . . 7,11 7.0 46.0 41.92 35.43 40.34 11.46 10.74
6. Het voorgaande moge genoegzaam zijn, om een goed overzigt
te doen verkrijgen van het schoolwezen in Engeland, en van
de wijze, waarop dit door de Regering wordt ondersteund. De
uitkomsten, of liever misschien de openbare meening daaromtrent
gaven echter meermalen aanleiding tot beraadslagingen in het
Parlement, totdat in 1858 door Sir John Pakixgtox een voorstel
werd gedaan, om eene Koninklijke Commissie te benoemen, ten
einde te onderzoeken, hoedanig het aangenomen stelsel werkte.
Over het rapport van deze commissie werd reeds in den aanvang
van dit opstel gesproken; doch voor dat de uitkomsten van dat
onderzoek nader worden aangegeven, zal het niet ondienstig
wezen, het inwendig zameustel van het stelsel van deze Privy
Council, waarvan de trapsgewijze ontwikkeling hierboven in
hoofdtrekken werd aangegeven, wat meer van naderbij te bezien.
Daartoe zullen wij achtervolgens nagaan: eenige algemeene
bepalingen, toelagen om scholen op te rigten, voor hulpmiddelen,
voor onderwijzers, voor kweekelingen, voor hulp-onderwijzers ,
voor pensioenen, voor capitatie, voor normaalscholen, — en wel,
zoo als deze punten achtervolgens begrepen zijn in het Reglement,
of de „Regulations of the Committee of the Privy Council on
Education" van April 1860, dat dus niet de oorspronkelijke
regelen behelst, maar het stelsel, waarin zij allengs tot een
geheel zijn zamengesmolten.