Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
- h. 1 - /.
1848,1849 250,000 pd.st. 42.7 107,000 pd.st.
1850 125,000 „ 20.0 25,000 „ 1 5 1900pd.st.
1851 150,000 „ 22.1 33,000 „ 1.1 1700 „
1852 160,000 „ 30.9 50,000 „ 1.7 2700 „
1853 260,000 „ 12.6 33,000 „ 1.1 2900 „
1854 263,000 „ 22.9 58,000 „ 0.7 1900 „ 2.2 6,000 pd.st.
1855 396,921 „ 19.5 78,000 „ 0.6 2400 , 2.5 10,000 „
1856 451,2)3 „ 18.6 84,000 „ 0.7 3200 „ 4.4 20,000 „
1857 541,233 „ 22.1 121,000 „ 1.0 5400 „ 7.2 39,000 „
1858 663,435 „ 22.8 152,000 „ 0.8 5300 „ 7.4 49,000 „
1859 83G/J20 „ 16.4 138,000 „ 0.7 5900 „ 7.3 02,000
Het is niet zoo gemakkelijk om na te gaan, wat de bijzondere
liefdadigheid in deze doet. Men vindt alleen opgeteekend, dat
het jaarlijksch inkomen van „eiidowed schools" op 1,122,000 p. st.
geschat wordt, waarvan ongeveer een derde, dat is 380,000 p. st. voor
de hier behandelde scholen komen zoude; verder, dat er alleen
aan inschrijviiigen voor deze soort van scholen van 1880 tot 1859
zoude zijn opgebragt de som van 8,800,000 p. st.
5. Naast de voorgaande scholen komen hier nog in aanmerking
de zondagscholen, waarbij wel is waar het onderwijs in gods-
dienst eene hoofdrol speelt, maar die toch ook wel als goede
herhalingscholen voor het lezen, somtijds zelfs voor het schrijven
werken. Zij waren in 1858 aldus verdeeld, waarbij echter in
het oog is tc houden, dat de opgaven niet geheel volledig schijnen.
Benaming der scholen. Aantal scholen. Jongens. Meisjes. Totaal let-rlingen. Gemiddeld getal leerlin- gen op ééne scliüol
22,236 540,303 552,519 1,092,822 49.1
Wesleyua (oude) .... 4,311 224,519 229.183 453,702 105.3
Congregational..... 1,935 128,081 139,145 267,226 138.1
Primitive Methodist . . . 1,493 68,273 68,656 136,929 91.8
Baptist....... 1,420 77,153 82,349 159,502 H2.4
Calvanistic Methodist. . . 962 60,025 52,715 112,740 117.3
Methodist (uieuwe) . . . 336 24,943 26,574 51,517 153.3
United Methodist .... 402 30,540 32,069 62,609 153.2
Roomsch Catholiek . . . 263 15,768 19,690 35,458 134.8
Unitarian. ...... 133 6,940 6,202 13,142 98.6
Non-denomioational . . . 23 1,537 1,125 2,662 115.7
Joden (Sabbathschools) . . 2 18 70 88 44.0
33,516 1,178,100 1,210,297 2,388,397 71.6