Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
7,cvcii en twaalf stuivers en op 13.82 pCt. der scholen eindelijk be-
talen 14.72 pOt. der leerlingen meer dan twaalf stuivers in de week.
JJij deze uiteenzetting van den toestand van het onderwijs,
behoort nog tot meerdere volledigheid een overzigt van hetgeen
het Gouvernement van 1839 tot het einde van 1859 gedaan
heeft door middel van zijne toelagen, tc zamen bedragende
4,378,183 p. st. 4sh. 6^d. Daarvan komt voor: a. bouwen, ver-
grooten, herstellen en inrigten van schoolgebouwen 1,047,649 p.st.,
6. opleiding van onderwijzers 2,545,389 p. st., c. capitatie-toelage
186,231p.st.,f/.administratie457,936p.st.,e.verschillendel42,186p.s.
Tot b behooren:
liouwen, vergrooten, herstellen, inrigten van kweeksch. 172,303 £
Toelagen voor kweekelingen en v. hunne onderwijzers. 1,487,706
Toelagen voor kweekscholen........417,953
Vermeerdering der bezoldigingen vangeëxam.onderw. 435,854
.Bezoldiging van hulponderwijzers (sedert 1852). . 30,016
Bezoldiging van onderwijzers op de proef (sedert 1858). 449
Voor onderwijs in het teekenen....... 1,109
Totri; Inspect.355,808 p.st. Administr. (Bur. teLond.) 102,129
Tote: Levering van boeken, kaarten en platen. . 36,674
Levering van wetenschappelijke instrumenten . . 4,392
Onkosten op deze beide leveringen..... 6,718
Pensioenen 2,923 p. st. Kosten op postwissels . 11,884
Ilet is niet onbelangrijk, om verder hierbij na te gaan, hoe
deze verdeeling bij de jaarlijksche toelagen plaats greep; hoe,
wel is waar, de kosten voor schoolgebouwen stegen, maar hoe
dit veel sterker geschiedde bij de toelage voor boeken en school-
behoeften, en hoe beide weder moesten achterstaan bij de toe-
name der Capitatie-toelage. Wij zullen daartoe ])ercentsgewijze
en in ronde sommen nagaan, wat er in elk van (a) de gouver-
nements-toelagen besteed is voor {b cn c) hot bouwen en onder-
houden van schoolgebouwen en van kweekscholen, [d&n e) levering
van boeken, kaarten, platen en werktuigen, (/'en g) Capitatie-
toelage. De kolommen {/j), (d) en (/) drukken hierbij depCt. uit.