Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Scholen der a. b. c. d. C-,
Staatskerk .... met inspectie. 22.6 29.4 26.6 9.0 12.4
u .... zonder „ — 23.8 33.6 30.8 11.8
British Society. . . met 26.0 40.4 25.7 — 7.9
» ... zonder , — 49.6 32.8 5.7 11.9
Aan genootsch.verbond. met 26.5 46.3 22.2 — 5.0
» n » zonder „ — 60.7 25.3 7.2 6.8
Niet aan genoots. verb. zonder „ — 38.1 8.6 45.6 7.7
Men ziet hieruit, dat bij de scholen zonder inspectie, de
inschrijvingen wel iets grooter zijn dan bij de geïnspecteerde
scholen, maar dat de gouvernements-toelagen hoofdzakelijk worden
■opgewogen door inkomsten uit andere hoofden.
Wat de geïnspecteerde scholen betreft, waar de schoolgelden,
bij stuivers in de week te betalen, in den regel de minste zijn,
kan men de scliolen uit dat oogpunt aldus percentsgewijze
■verdeelen:
Schoolgeld in sluiters per week,
2—3. -iS. 4." meer
■Staalsknrk....... 37.3 45.3 11.5 4 1 1.8
Urilisli Society cn Protestanten 17.6 40.0 22.2 15.8 4.4
Roomsch Catholieken . . . 65.9 25.7 4.9 2.7 0.8
Totaal . . . 34.8 43.2 13 2 6 5 2.3
Evenwel is dit over verschillende gedeelten van Engeland
weder zeer uiteenloopend. Zoo vindt men voor de scholen der
Staatskerk van ééne stuiver per week in Yorkshire 16.2 pCt.,
in Lancashire en het eiland Man 22.9 pCt., in Buckinghamshire
en Cambridgeshire 60.9 pCt., in het westelijk gedeelte zelfs 66..5 pCt.
Li Yorkshire is het schoolgeld meestal iets boven twee stuivers,
in de scholen van de Congregational J5oard in het armste gedeelte
van Londen boven de drie stuivers. Scholen zonder schoolgeld ge-
nieten volstrektgeene achting; daarvanbestaanerslechtszeerenkele.
AVat de bijzondere scholen betreft, zijn hier, uit den aard
der zake, de schoolgelden hooger. 68.45 pCt. der scholen,
met 66.77 pCt. der leerlingen, betalen van twee tot zes
stuivers in de week, op 16.57 pCt. der scholen, bevattende
17.73 pCt. der leerlingen, bedraagt het schoolgeld tusschen