Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
1:5
h, 357 scholen j niet in het bijzonder aan eenig godsdienstig
genootschap verbonden, met 43,098 leerlingen;
c, 9D9 scliolen, door de landsbelastingen onderhouden met
47,748 leerlingen; en
d. 5f)0 scholen met eigen middelen of voor een hooger soort
van onderwijs, met 35,000 leerlingen.
Yan deze scliolen liebben wij hier alleen met de eerste af-
deeling {a) te maken, die echter het grootste aantal leerlingen
bevat. Zij kunnen verder aldusverdeeld worden.
Bcnamingr dor scholen. Aantnl 8cho]cn. Jonyens. Meisjes. Totaal leerlingen. Gcmrddeld getal leerlin- gen op ééne school»
Staatskerk ...... 19,549 624,104 562,982 1,187,086 60.7
British ^ l'oreign Soeiety *. 1,131 89,843 61,162 151,005 113.5
Koomsch Catliolieken. . . 743 41,678 44,188 85,866 115.5
Wesleyan (owile) .... 445 35,887 23,986 59,873 134.5
Congf^egntioiial * . . . . 388 ] 8,143 15,020 33,163 85.4
llaptist *....... 144 5,102 4,286 9,388 65.2'
54 2.105 1,983 4,088 75.7
Calvinistie Methodist f . . 44 1,759 1,170 2,929 66.5
Joden ........ 20 ],908 1,296 3,204 360.2
Society of Friends f . . . 33 1,674 1,352 3,026 91.7
Presbyterians in Engeland f 28 1,675 1,048 2,723 97.2
rriniitive Methodists f . . 26 643 699 1,342 51.6
Pre8l)yterian8 (Undefined) f . 17 1,528 1,064 2,592 152.4
Methodists (nieuwe) f. . . 14 1,090 755 1,851 132.2
Uuitcd Methodists t . . . 11 656 520 1,176 107.0
Totaal .... 22,647 827,801 L, 511 1,549.312 68.4
* Deze opgaven zijn niet volledig.
t Deze opgaven zijn die van de volkstelling in 1851, daar men op de nieuwe
opgaven niet koude vertrouwen, wegens te groote onvolledigheid.
A\^at betreft de inkomsten dezer scholen, — zoo als zij worden
gevonden uit: a. toelagen van het Gouvernement, h. school-
gelden, c. inschrijvingen, d. eigen bezittingen, e. andere bronnen
kollektcu in de kerken, giften, enz. — hebben wnj de volgende
percentsgewijze opgaven, naarmate zij tot een of ander gods-
dienstig kerkgenootschap behooren, en al of niet in de gouver.
nements-toelagen deelen, en derhalve ook al of niet van
regeringswege worden geïnspecteerd.