Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
weg, en worden vervangen door linislioudenleer en liandwerkoi.
Wat het voormelde, derde jaar betreft, kunnen nu de kweeke-
lingen het tweede jaar nog eens herhalen, maar moeten dan,
om eene gouvernements-toelage daarvoor te kunnen verkrijgen,
minstens in één vak „uitmuntend" en in drie vakken „goed" erlan-
gen (onder deze vier vakken moet het sehoolhouden begrepen zijn).
Bij de kweekscholen, niet aan de staatskerk verbonden, heeft
de omstandigheid grooten invloed op de leerstof, dat zij meestal
de opleiding van mannen en vrouwen en die van onderwijzeressen
voor klein-kinderscholeu te gelijk in het oog dienen te houden;
zoo als bijv. bij de Borough Road Institution van de British and
foreign School Society. Bij anderen, bijv. de Wesleyans, is de
godsdienst hoofdzaak van het onderwijs, ook op de kweekschool
zelve, en moet al het overige daaraan ondergeschikt blijven. Bij de
Eoomsch Catliolieke kweekscholen worden de vrouwelijke kwee-
kelingen meestal in de eene of andere godsdienstige orde opge-
nomen, hetgeen echter bij de mannelijke geen plaats vindt.
Allen echter zijn aan dezelfde examens van regeringswege
onderworpen, behalve de beide zoo even genoemde, die ook naar
hun eigen verlangen geene gouvernements-ondersteuning ver-
krijgen; bij deze doen zich dezelfde omstandigheden voor, die
wij bij de eerste kweekscholen reeds ontmoetten, namelijk
dat de kweekelingen, van meer gevorderden ouderdom zijn,
22 tot 24< jaar bij de mannen, 20 tot 22 jaar bij de vrouwen, en
dat zij er korter blijven, van één jaar tot zestien maanden. De
kosten voor iederen kweekeling bedragen gemiddeld 45 p.st., te
Homerton College zijn zij 40| p. st., aan deBattersea-School 50 p.st*
Wat de scholen zelve betreft, en wel bepaaldelijk de dag-
scholen, waren er in 1858 24,563 openbare scholen, met
1,675,158 leerlingen, en 34,412 bijzondere scholen, met 860,304
scholieren; te zamen 58,975 scholen, met 2,535,462 leerlingen.
De openbare scholen kunnen aldus verdeeld worden:
a. 22,647scholen, aan eenig godsdienstig genootschap ver-
bonden, met 1,549,312 leerlingen;