Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Koitcn vao opbouw, ver- grooting en verbetering door de Andere toe- lagen van de Regering tot cindfi van 1858 ontvangen. Inkomen in 1858 van wege de
Regering, j School, llegering. School.
Kweekscholen voor vrouwen. Bishop's Stortforil .... Home and Colonial Society . Liverpool ....... Warrington....... Whitelands....... 3224 6000 2500 3890 4770 8393 1600 C372 2240 5661 3991 12784 2029 4970 6827 16412 1087 3437 1028 1206 1855 2985 929 3545 1013 487 492 1484
Kweeksch. v. beide geslachten.
British and Foreign Society . 5103 16537 15782 4249 5920
Cheltenham...... 4900 12497 28316 3575 2266
Westminster...... 5049 33101 13256 2989 2374
York ^ llipon..... 4550 7258 12998 3030 1041
Al is het godsdienstig karakter dier kweekscholen zeer ver-
schillend, en al werken zij, ook die der staatskerk, ieder op
zich zelve, zonder dat zij onderling in eenig verband staan,
haar leercursus komt toch vrij wel overeen. Deze is tweejarig
geworden, nadat, op voordragt van Dr. Temple, het derdejaar
was afgesneden, omdat het minder geschikte personen afleverde.
In het eerste jaar is de leerstof op de kweekscholen voor
mannen, in zoo verre zij tot de staatskerk béhooren, de vier
eerste boeken van Euclides, stelkunde tot en met de tweede
magtsvergelijkingen, of, in plaats van dit laatste, een gedeelte
van de latijnsclie grammatica. In het tweede jaar kunnen zij
kiezen tusschen vijf vakken: natuurkunde, werktuigkunde,
wiskunde, engelsch of latijn; in slechts één dezer vakken kan
een examen worden afgelegd, dat minstens „fair" (voldoende)
moet zijn, om voor het getuigschrift te kunnen mederekenen.
Verder loopt liet onderwijs in beide jaren over bijbelkennis,
kerkelijke geschiedenis, lezen, schrijven, rekenen, aardrijks-
kunde, geschiedenis van Engeland, teekenen, zingen en school-
houden. Deze laatste vakken worden ook onderwezen op de
kweekscholen voor vrouwen, hoezeer niet zoo wetenschappelijk:
de eerstgenoemde vakken voor l)eide jaren vallen hier echter