Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
de 15 scholen voor mannen 752 kweekelingen^ dus 50 kvVeckc-
lingen op eene school; iii de 13 scholen voor vrouwen 818,
dus ö3 kweekelingen op eene school; in de 4 scholen voor
mannen en vrouwen tevens 496 kweekelingen, dus 124 op eene
school; te zamen op de 32 scholen 2066 kweekelingen, dat is
65 op eene school.
Het gouvernement deelt in ruime mate in de kosten dier
inrigtingen. In 1858 gaf het voor de scholen voor mannen
20,229 p. st., voor die voor vrouwen 16,446 p, st. en voor de vier
scholen voor beide geslachten alleen 13,843 p.st., terwijl de scholen
zelve respectievelijk bijdroegen 20,038, 12,575 en 11,601 p.. st. ;
de regering gaf dus te zamen 50,518 p. st. van de gezamenlijke
som 94,734 p. st., dat is 53^ pCt. In 1859 klom de bijdrage van
het gouvernement tot 64^'^ pCt., wat de scholen betreft, die met
de Staatskerk in verband stonden, voor de kweekscholen voor
mannen 70 pCt., voor die voor vrouwen 71 pCt, aan de kweek-
school te Durham 80 pCt., aan die te York 89 pCt. en die te Chelten-
ham 94 pCt. Slechts bij negen van de kweekscholen was de
bijdrage van het gouvernement miïider dan die van de school zelve.
Ten einde men zich van de kosten van zulke inrigtingen
eenigermate een denkbeeld zoude kunnen maken, volgen hier
eenige opgaven over het jaar 1858 omtrent die kweekscholen,
welke meer dan 1000 p.st. van de regering ontvingen:
Kosten van opbouw, rer-
grootingen verbetering
door do
Regering.
School.
Andero toe-
lagen van
do Regering
tot eindo
van 185 8
ontvangen.
Inkomen in 1858
van wege do
Regering.
School.
Xweehscholen voor mannen.
Battersea......
Chester.......
Culham.......
Durhnm...... .
Exeter........
St. Mark.......
Metropolitan......
Saltley........
Winchester.......
3790
3762
6000
2931
2000
8193
4861
6227
4195
7276
13233
4022
7657
26362
U919
9937
nieuw op te bouwen.
23529
7797
5912
6276
5181
17587
10812
5600
3852
4231
1458
1091
1663
1059
3509
2225
1392
1059
1444
615
1147
1447
869
2340
2823
4595
620