Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
bijeciigebragt, eu Iioc ook door de oiidecstcuiiing vau het gou-
veruemeut de bijzondere liefdudiglieid in dezen geenszins werd
versmoord.
Gchcelc som,
sedert de
stichtuif^r aan
het onderwijs
besteed.
Gemiddelde uit»
gare per jaar.
Uitgave
gedurende 1859.
British and Foreign School Socicty.
Nfttional Society.......
Home and Colonial School Society
Wesleyan Education Committee . ,
Congregational Board of Education
London Hanged School Union . .
Catholic Poor School Committee .
Church Education Society. . . .
156,664
724,599
116,279
88,460
173,677
58,325
71,756
10,072
3,072
15,096
5,056
4,656
10,855
3,888
5,996
1,679
15,948
15,811
8,776
4,441
1,977
5,142
4,746
2,761
De Diocesan Boards werden in 1857 vermeerderd met de
„I^reeon Arcliidiaeonical", in 1858 met de „St. Davids Arehidia-
conical," de „Carmartlien Archidiaconical" (met eene kweekschool
voor mannen) en de „Cardigan ArchidiaconicaL" In den laatsten
tijd is er ook een stelsel van inspectie bij deze commissiën
ingevoerd, waartoe in den regel de geestelijken, zonder toelage
van eenigen aard, gebruikt worden. Het getal geregelde dag-
scholen, datdoor deze wordtgeïnspecteerd, bedraagtomstreeks4000.
Met de bovengenoemde kweekschool was nu haar aantal ge-
klommeji tot een en twintig, namelijk elf voor mannen, acht
voor vrouwen en twee voor beide geslachten tevens; waarbij er
ecliter nog dertien komen, die niet onder deze commissiën staan.
Te zamen zijn er dus vier en dertig kweekscholen, waarvan er
slechts twee zijn, die te Lichfield en te Ilomerton, die geen
gebruik maken van de gouvernements-bijdragen en bij gevolg
ook niet worden geinspecteerd. Van de overige twee en dertig
zijn cr eene mannelijke en twee vrouwelijke van de Roomsch-
Catholieken, eene voormannen en vrouwen tevens van deWesleyans,
eene voor mannen en eene voor mannen en vrouwen van de
British and Foreign Society. De zes en twintig overigen behooren
tot de staatskerk: daarvan zijn er dertien voor mannen, elf voor
vrouwen en twee voor beide geslachten. In 1858 waren cr in