Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
dagen de school had bezocht; zij moest dienen om liet school-
gaan te bevorderen, en die scholen te bevoordeelen, die hierin
uitmuntten. In dat jaar werd de toelage ge,bragt op 260,000 p. st.,
in 1854 op 263,000 p. st., in 1855 op 397,000 p. st, in 1856 op
451,000 p. St., in 1857 op 541,000 p. st., in 1858 op 663,000 p.st.,
in 1859 op 837,000 p. st. en in 1860 op 798,000 p. st. Deze groote
vermeerdering van de Gouvernementstoelage heeft haren grond
zoowel in de vermeerdering van het aantal schoolgebouwen en
scliolen, sedert 1853 beide ongeveer een derde, als in de vermeerdering
van het aantal punten, waarvoor allengs deze bijdragen werden
verstrekt', als „augmentation grants", dat is verhooging van de
bezoldigingen der hoofdonderwijzers en onderwijzeressen, bezol-
diging van hulponderwijzers en onderwijzers op de proef, toelagen
voor nacht- en industriële scholen (waarover reeds boven werd
gesproken), toelagen voor teeken-onderwijs, pensioenen, voor
inspectie en verdere, ook administratieve onkosten.
Een onderzoek omtrent het schoolgaan der kinderen had wel
geleerd, dat dit van lieverlede al beter werd, maar men wenschte.
hierin nog meer vooruit te gaan. Met het oog op het nog
meer algemeen maken van het onderwijs, door ook enkel lager
onderwijs te verstrekken, niet verbonden met eenige bepaald
godsdienstige opleiding, werd er in 1852 eene wet voorgesteld,
om zulk onderwijs in Manchester en Salford in te voeren. Deze
ondervond echter te heftigcn tegenstand en werd verworpen,
even als in hetzelfde jaar eene andere wet voor de Korough-
scholen. Drie jaren later ondergingen dergelijke voorstellen
van Lord John Russell, van Mr. Cobden, van Sir John Pakington
hetzelfde lot, waardoor wel gebleken is, dat zulk onderwijs
niet met den geest van het parlement overeenkomt.
De voornaamste genootschappen, waaronder de National en
de British and Foreign Societies nog steeds vooraan staan, be-
strijden hunne uitgaven uit bijzondere fondsen, die zij bijeen-
verzamelen door inschrijvingen, als schoolgelden, enz. Het is
belangrijk om te zien, welke groote sommen daartoe werden