Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
kwamen nog daarbij toelagen voor liet aanscluifl'en vau huljnnid-
delen voorliet onderwijs, zoodat toen de toelage op 150,000 p. st.,
in 1852 op 100,000 p. st. bepaald werd.
Al deze verordeningen en dit verstrekken van toelagen liadden
een overwegenden invloed op het schoolwezen uitgeoefend. Het ge-
tal schoolgebouwen was sedert 1839 ongeveer met vijf vierde aange-
groeid, dat der scholen zelve met zeven achtste. Een onderzoek naar
hetaantal schoolgaande kinderen gaf in 1851 een cijfer van 2,144,378
leerlingen, of één op 8.36 van de bevolking, terwijl een gedeel-
telijk onderzoek in 1843 over Yorkshire, Lancashire en Cheshire
nog slechts één leerling op 10 van de bevolking had gegeven.
Naast de National en British and Foreign Societies waren
er andere opgetigt. In 1836 de „Home and Colonial School
Society" (van de Staatskerk), in 1840 de „Wesleyan Education
Committee" (de navolgers van Whsley), in 1843 de „Congrega-
tional Board of Education" (niet van de Staatskerk, maar de
Unitarians uitsluitende), in 1844 de „London Kagged School
Union", in 1847 de „Roman Catholic Poor School Committee"
(Roomsch Catholieken), in 1848 eene „Voluntary School Asso-
ciation" (die zich niet aan eene bepaalde godsdienstige rigting
aansluit), in 1853 de „Church Education Society" (van de staats-
kerk), eindelijk de „London Committee of British Jews" (Joden.)
Van deze zijn de Congregational Board en de Voluntary School
Association nit beginsel tegen elke ondersteuning of bemoeijing
van het gouvernement in het schoolwezen; de overigen deelen
alle meer of minder in die ondersteuning. Hun doel is in het
algemeen om plaatselijke pogingen tot het oprigten en in stand
houden van scholen te ondersteunen door geldelijke bijdragen,
door het vormen van ojiderwijzers, door eene goedkoope levering
van schoolboeken en schoolbehoeften, door het inspecteren en
organiseren der scholen, en eindelijk door middelpunten te
vormen voor hen, die zich met het onderwijs bemoeijen.
Met het getal der scholen nam ook dat der vroeger genoemde
„niocesiiu Boards" sterk ioe; zoo ontstonden: