Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
(lat, om ook buiten de beide genoemde Genootschappen gelden
te verstrekken tot het bouwen van scholen, — dat om ook gelden
tot andere doeleinden te geven, bijv. tot het ondersteunen van
kweekscholen, enz.; terwijl het plan om eene model-normaal-
school op te rigten schipbreuk leed op het bezwaar, gelegen
in de godsdienstige rigting, en naderhand ook moest opgegeven
worden. De eerste inspecteurs, den 4 Januarij 1840 benoemd,
waren Eev''. John Allen, geestelijke, en Mr. Seymoue Tre-
wenheeiie, advocaat. Tn 1841 klom de toelage tot 40,000 p. st.,
in 184;3 tot 50,000 p. st.
J5ij de groote uitbreiding, die nu het schoolwezen allengs
verkreeg, bleek al meer en meer het gebrekkige van het stelsel
des Monitors; en door de bemoeijingen van sir Suuttlewouth
werd nu het beginsel van „Pupil-Teachers" of kweekelingen in-
gevoerd, om aan die bezwaren tegemoet te komen^ Dit hield
in, dat een kweekcling eene gouvernements-toelage zoude ont-
vangen, opklimmende gedurende een vijfjarig verblijf en werk-
zaamheid op eene school, die daartoe eenen zekeren graad van
voldoendheid moest bezitten; waarna hij, wederom met eene
toelage der regering, eene kweekschool zoude bezoeken, om tot
hoofdonderwijzer te worden opgeleid. De onderwijzer zelf zoude
voor eiken zoodanigen kweekcling mede eene gouvernements-
toelage ontvangen, onder de verpligting om hem gedurende de
vijf weekdagen dagelijks uur onderwijs te geven; terwijl hun
getal voor iedere school tot vier beperkt werd. Zulk een kwee-
keling wordt benoemd, ten dcele naar een examen voor den-
inspecteur af te leggen, ten deele op een getuigschrift van den
geestelijke en de bestuurders der school, indien zij tot de staats-
kerk behoort, of in de andere gevallen alleen van de bestuurders :
er moet bepaaldelijk op gelet worden, of de kweekelingen,
zoowel als hunne huisgenooten, eenen goeden naam genieten..
Met de toepassing van dit nieuwe stelsel van toelagen klommen
de kosten, en in 1845 werd dan ook 75,000 j). st. toegestaan , in
1846 reeds 100,000 p. st., en in 1848 weder 125,000 p.st. In 1851