Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
ring van lict onderwijs in linn gebied ten doel stelden, kweek-
seliolen onderhielden, tot het bouwen en verbeteren van school-
gebouwen medewerkten, somtijds de scholen hielpen organiseren
door middel van bijzondere daartoe gebezigde onderwijzers, en
alle gelden, daartoe benoodigd, bij wijze van inschrijving bijeen-
bragten. Zij waren geheel onafhankelijk van elkander werkzaam.
Zoo werd in 1811 de ])urham Diocesan Society, met twee
kweekscholen voor mannen en vrouwen, — in 1813 de Norwicli
Diocesan Society, met ééne kweekschool voor vrouwen — de
Leicester County Society, — de Northampton Society, met
ééne kweekschool voor mannen, — en de York Central Diocesan
Society, met twee kweekscholen voor mannen en vrouwen, —
en in 181G de llntland Society opgerigt.
Een onderzoek in 1803, omtrent het aantal schoolkinderen in
Engeland en Wales ingesteld, leerde, dat er 524,241 waren, of
één op 17^ van de bevolking; een dergelijk onderzoek in 1818
gaf het getal 674,883 leerlingen, of één op 17| van de bevol-
king; eindelijk leerde een vernieuwd onderzoek in 1833, dat er
1,270,947 kinderen ter school gingen, of één op 11^ van de
bevolking; de juistheid dezer getallen laat echter veel te
wenschen over. In allen gevalle ziet men er toch uit, dat het
onderwijs in dat tijdperk werkelijk was vooruitgegaan, en dit
niettegenstaande alle uitkomsten alleenlijk door bijzondere wel-
dadigheid waren verkregen.
3. Toen echter begon het Parlement zich eindelijk met de zaak
van het onderwijs te bemoeijen. Sedert 1832, op voorstel van
lord Altiiori', toch werd er jaarlijks eene som van 20,000 p. st.
toegestaan voor het bonwen van sclioollocalen, zoowel voor die
der National, als voor die der british and i'\)rcign Society.
Die som werd in 1839 tot 30,000 p. st. veriioogd, onderadininis-
tratie van eene „Committee of the Privy Council", eenen linad
van onderwijs, als afdeeling der Ministerien. Hierbij werd dan
tevens, hoezeer niet dan na heftigen tegenstand, aangenomen
het beginsel van inspectie der scholen van regeringswege, —