Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
72,
Ih ga waarschijnlijh wandelen of rijden. — pro-
blem. categ. disjunct, zin.
Het geheel moet gelijk zijn aan al zijne deelen
ie zamen genomen. — apodict. categ. conjunct, zin.
Hij, die zoo spreekt, moei een dweper of een be-
drieger zijn. — apodict. categ. disjunct, zin.
Als hei weder goed blijft, doe ik misschien eene wan-
deling. — problem. hypoth. conjunct, zin.
Als hei gaai regenen, blijf ik stellig ie huis. — as-
sert. hypoth. conjunct, zin.
Indien hij gezond blijft, gaat hij dezen zomer of naar
Buitschland of naar Fr ankrijk. — assert, hy-
poth. disj. zin.
Indien hij het weet, moet hij het van u of van uwen
broeder vernomen hebben, want het was aan nie-
mand buiten ons drieën bekend. — apodict. hypoth. dis-
junct. zin.
Thans zullen wij nagaan, hoe de heer rooeda het een en
ander heeft behandeld, dewijl wij daardoor aanleiding krijgen
om sommige duistere punten nog nader toe te lichten.
Nadat de heer roorda de vragen beschouwd heeft, zegt hij,
blz. 10: //De mogelijkheid van hetgeen men vraagt, wordt bij
//een vraag altijd stilzwijgend ondersteld. Men stelt zich het-
//geen men vraagt wel als mogelijk voor, maar als onzeker en
n twijfelachtig, als problematisch of questieus-, het is dan nog
//de vraag, of het werkelijk zoo is." Herinnert men zich het on-
derscheid tusschen subjectieve en objectieve vragen (zie blz. 47),
dan zal men inzien, dat dit maar half juist, en alleen van de subje-
ctieve vragen, als: Regent het? Gaat gij mede? geldig is. De obje-
ctieve vragen — het behoeft naauwelijks vermelding — vallen
in de categorie der werkelijkheid. Hoor ik schellen, of zie ik
een pakje op mijne tafel liggen, en vraag ik dan: Wie heeft