Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEESÏE HOOFDSTUK.
ovee den zin in heï algemeen en zijne soorten.
De heer roorda vangt de Inleiding tot zijn werk aan met
te handelen over de verschillende soorten, waarin de woorden,
die onzen taalschat uitmaken, gewoonlijk verdeeld worden; keurt
te recht de benamingen partes oraUonis, parties du discours,
taal- of rededeelen af; en toont in het bijzonder de onjuist-
heid van de uitdrukking kleinere rededeelen aan. De wijze ech-
ter, waarop hij over de verdeeling zelve spreekt, de gering-
schatting, die er in doorstraalt, moet, vreezen wij, op den
lezer, die nog niet zelfstandig oordeelen kan, eenen verkeerden
indruk maken. //Zij (de verdeeling in substantieven, adjectie-
// ven, pronomina enz.) is goed voor het gebruik", heet het
op blz. 3, //en het kan zelfs zijn nut hebben nog andere bij-
//zondere soorten van woorden met dergelijke benamingen tot
// onderscheiding te bestempelen —: maar eene goede ordentlijke
//verdeeling, die van één beginsel uitgaat, en een duidelijk in-
//zigt en overzigt van de onderscheidene deelen van één ge-
//heel geeft, is het niet; en daarom kan zij zelfs aanleiding
//geven tot onjuiste voorstellingen of begrippen." Zullen deze