Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
Geen wonder, dat eene zoodanige wetenschap, wier beoefening
zoo groote inspanning vereischt, weinige ernstige beoefenaars
telt, en zich nog niet beroemen kan het toppunt van volmaakt-
heid bereikt te hebben.
En welke is de gemakkelijkste weg, dien de beoefenaars
der Algemeene Grammatica kunnen inslaan? Geen andere dan
die, welken hare opbouwers hebben bewandeld. Voorgelicht
door de kennis, welke dezen hebben opgedaan, door hen geleid
en bestuurd, moet men eerst korte en eenvoudige zinnen, later
meer zamengestelde perioden en aaneenschakelingen van zin-
nen tot de voorwerpen zijner beschouwing maken. Men moet de
zinnen in hunne deelen en onderdeelen oplossen, den verschil-
lenden aard en de beteekenis dezer bestanddeelen en der zin-
nen leeren opmerken, en zich zeiven afvragen, met welk doel
ieder woord, ieder zindeel, iedere zin aangewend is; kortom
men heeft zich te oefenen in de zins- en redeontleding. Heb-
ben de afgetrokkenste begrippen der Philosophische Grammatica
door deze oefeningen de vereischte helderheid bekomen, dan is
de grootste moeilijkheid overwonnen, dan kan het systema-
tisch ordenen der aldus verkregene begrippen geene groote zwa-
righeden meer opleveren. De Logische Analyse is derhalve het
geschikte middel ter bereiking van liet beoogde doel, de ken-
nis der Algemeene Grammatica. Doch al strekken zich onze
wenschen zoo ver niet uit, ook dan nog is de redeontleding
eene hoogst nuttige oefening. In de kennis eener bijzondere
taal zal men zonder haar moeilijk groote vorderingen kunnen
maken. Geen grammatische regel is denkbaar, die niet gegrond
is op een of meer begrippen, tot het gebied der Algemeene
Grammatica behoorende, die niet het bezit dezer begrippen
bij den leerling onderstelt. Hoe zal deze den regel verstaan
en toepassen, indien hij zich die begrippen niet gemakkelijk
en duidelijk kan voorstellen? Men werpe mij iiiet tegen, dat
men voorheen de Logische Analyse zelfs niet bij name kende