Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
132,
modaliteit-, deze ligt er echter altijd in opgesloten, en vandaar
naar den vorm driederlei objectieve vragen:
problematische, assertorische en apodictische.
Objectieve vragen zijn altijd zuivere vragen, nooit vermoe-
dende. Indien men omtrent den onbekenden term reeds eenig ver-
moeden heeft, dan geeft men aan de objectieve vraag den vorm
van eene subjectieve.
c. Oneigentlijke vragen zijn volledige oordeelen in den vorm
van vragen, waarin alle termen den spreker bekend zijn, doch
waaraan hij den vorm van vragen geeft om den hoorder de er-
kentenis der waarheid af te persen. Zie blz. 49.
Oneigentlijke vragen zijn, dewijl zij eigentlijke oordeelen be-
vatten, uit haren aard problematisch, assertorisch oi apodictisch.
B. De willekeurig voorgestelde gedachten, of gedachten, uit-
gedrukt in zinnen met den cogitativus {conditionalis), staan bui-
ten onmiddellijk verband met de werkelijkheid. Zij worden slechts
geuit met het doel om daaruit een eigentlijk oordeel over de
werkelijkheid, hetzij problematisch, hetzij assertorisch, hetzij
apodictisch, op te maken. Zie blz. 86—89.
De cogitatieve zinnen bevatten bf volledige bf onvolledige
gedachten. Vandaar twee soorten:
a. cogitatieve oordeelen, aldus genoemd in tegenoverstelling van
b. cogitatieve vragen. Zie blz. 88 en 89.
a. De cogitatieve oordeelen bevatten bf willekeurig voorge-
stelde gedachten van den spreker zeiven, bf oordeelen van an-
deren, die hij in den cogitativus vermeldt, omdat hij voor de
waarheid niet instaat. Vandaar:
eigentlijke cogitatieve oordeelen en
verhalende cogitatieve oordeelen.
b. De cogitatieve vragen geschieden om liet oordeel of de
denkwijze van anderen te vernemen omtrent zaken, die zij niet
met zekerheid weten. Zij zijn insgelijks