Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
128,
ook op eene andere wijze zou kunnen voorgesteld wor-
den. Zie blz. 29 en 116.
De Logische Analyse beschouwt slechts de werkelijk uitge-
drukte gedachte en den vorm, waarin zij is uitgedrukt. Zie
blz. 73 en 116.
Eene gedachte is eene werking van den geest, die uit drie
onderscheidene verrichtingen bestaat. Die verrichtingen zijn:
het zich-voorstellen van het onderwerp,
het zich-voorstellen van het gezegde,
het in-onderlinge-betrekking-stellen van de beide voorstel-
lingen.
De derde verrichting heet koppeling. Zie blz. 35—44
De koppeling maakt den eigentlijken band uit tusschen den
denkenden geest en de gedachte, tusschen den spreker en den
zin. Zie blz. 38 en 39.
De wijze, waarop de koppeling geschiedt, bepaalt de soort
van den zin. Zie blz. 45 en 46.
De koppeling biedt twee zijden ter beschouwing aan: de
zijde die naar den zin, en de zijde die naar den geest ge-
keerd is.
De eerste zijde geeft haar te beschouwen als eene werking,
die zij oefent op het onderwerp en het gezegde, waar-
door deze beide voorstellingen in onderlinge betrekking
gesteld worden.
De tweede zijde der koppeling geeft haar te beschouwen
als eene vrije daad van den denkenden geest, die de
gedachte met verschillende bedoelingen vormt en in ver-
schillende betrekkingen stelt. Zie blz. 45.
Beide beschouwingen der koppeling geven aanleiding om
de zinnen in soorten te verdeelen. De soortverdeelingen,
uit de eerste beschouwing voortvloeijende, zijn toepas-
selijk op alle mogelijke zinnen, onverschillig tot welke
soort zij volgens de tweede beschouwing behooren.