Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
127,
drukkingen van het gevoel, want zij dragen de kenmerken aan
zich van eene gedachtevorming, die ten gevolge van ons gevoel
onvoleind is gebleven.
Wij gelooven thans alle onderscheidene soorten van zinnen
beschouwd en dus het Eerste Hoofdstuk van de theorie der
Logische Analyse afgehandeld te hebben. Wij zouden echter
meenen onze taak slechts half te hebben volbracht, indien wij
den lezer, na hem door den doolhof der polemiek te hebben
rondgeleid, aan zich zeiven overlieten, zonder hem op de hoogte
te brengen, vanwaar hij het geheel kan overzien. Wij zullen
daarom van de hoofdwaarheden, die wij gevonden en, zoo wij
hopen, betoogd hebben, een beknopt en geordend verslag geven
met aanwijzing van de bladzijden, waarop wij ze uitvoeriger
hebben behandeld. De orde, die wij genoodzaakt waren te vol-
gen, maakt zulk een Systematisch Overzicht onontbeerlijk.
SYSTEMATISCH OVERZICHT.
het wezen van den zin.
Eene rede is de uitdrukking van zamenhangende gedachten
in eene reeks van aaneengeschakelde of onderling verbonden
zinnen. Zie blz. 30.
Een zin is een woord of eene reeks van woorden, waardoor
eene gedachte wordt uitgedrukt. Zie blz. 26.
De gedachte, die in eenen zin wordt uitgedrukt, is door-
gaans slechts eene bijzondere zijde of opvatting van eene
niet uitgedrukte meer omvattende gedachte, die daarom