Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Even als wij onze zakuurwerken gedachteloos met ons om-
dragen en duizend malen raadplegen, zonder aan het kunstig
raderwerk, dat de wijzers in beweging brengt, te denken, veel
min het naauwkeurig te kennen, even zoo bezigen velen
ieder oogenblik spraak en schrift ter uitdrukking van hetgeen
in hun hoofd en hart omgaat, zonder ooit te hebben nage-
dacht, over de natuur en de eigenschappen van het middel, dat
zij daartoe aanwenden. Hoe velen toch, of liever hoe weinigen
worden er gevonden, die zich zeiven wel eens hebben afge-
vraagd : hoe is het mogelijk, dat ik door het uiten van eenige
klanken of door het maken van eenige schrifttrekken bij een
ander dezelfde voorstellingen, gedachten en gewaarwordingen
opwek, welke ik zelf op een gegeven oogenblik heb? Wat en
hoe doe ik toch, als ik spreek of schrijf? Hoe kan ik aan
een woord, waarmede duizenden en millioenen voorwerpen van
dezelfde soort kunnen aangeduid worden, zoodanig eene be-
paalde beteekenis geven, dat mijn hoorder of lezer juist aan
datgene onder die millioenen voorwerpen denkt, waarop ik zijne
aandacht wil gevestigd hebben ? Zijn er misschien weinigen, bij
wie deze en soortgelijke vragen wel eens zijn opgerezen, even