Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
Indicativus.
Goth. gaut (ik goot),
Oudhoogd. ik war (ik was),
// ih hap (ik gaf),
// ih tranc (ik dronk),
'/ ih scein (ik scheen)
// ih hóz (ik goot),
T^ieuwlioogd. ich loar^
// ich gab.,
// ich tranh,
u ich schien,
n ich gosz,
OuduGordsch ih var,
n ih gqf,
t! ih clrach,
n ih shein,
n ih gaut,
Zweedsch jag var,
" jag gaf,
n jag drach,
n jag shen,
" jag göt,
Cogitativus.
gutjau (ik gote).
ih wdri (ik wäre).
ih kdpi (ik gave).
ih trunhi (ik dronke).
ih scini (ik schene).
ih huzi (ik gote).
ich wäre,
ich gäbe,
ich tränke,
ich schiene,
ich gösze.
ih voere.
ik gdfi.
ih drucki.
ik skini.
ik guti.
jag vore.
jag gafve.
jag drucke,
jag skene.
jag göte.
Hoe diep moeten inzonderheid de Germanen het onderscheid
gevoeld hebben, daar zij niet slechts verschillende uitgangen,
maar zelfs dikwijls verschillende klinkers of tweeklanken in den
wortel des woords bezigden.
Het Grieksch gebruikt wel is waar in den Cogitativus den-
zelfden vorm als in het imperfectum van den Tndicativus, maar
het voegt er ter onderscheiding in den hoofdzin de partikel av
bij; El tlxov, tdidovv av. Indien ik had, zou ik geven.
Het Middelnederlandsch onderscheidde steeds ten strengste ie
was cn ic ware, ic gaf en ic gave, ic nam en ic name, ie
hant en ic bonde, ic dranc en ic dronke enz. Het Nieuw-