Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
90,
werkelijkheid overeenkomt, want de man had den geeuwhonger
niet, hij hield zich slechts zoo, maar ook wandelde, zag en
hield worden door den heer eoorda tot de bloot voorstel-
lende wijs gebracht, omdat deze wijs //dient om iets uit te
'/ drukken als présens in een niet werJcelijh plaats hebbend,
n maar slechts gedacht, geval, of in alleen maar voor den geest
ngestelde, en dus ook in verledene, alleen maar voor den geest
n teruggeroepene, omstandigheden^ De Indicativus heeft daarom
volgens Schrijver, blz. 20, maar drie tijden //het Praesens of
//den tegenwoordig en tijd, hei Praeteritum. perfectum oi ditiwol-
» maaJct verleden tijd, en het Futurum of den toekomenden tijd" —
//Het Praesens stelt iets, dat plaats heeft, voor als werke-
nlijk, dat wil zeggen, in de werkelijkheid, en dus ook als
ngenwoordig, plaats hebbendé— //In het Perfectum wordt
//iets, dat plaats heeft, voorgesteld als perfectum, dat is, als
// afgedaan, of afgeloopen, volbracht of voltooid^ — // Als ik zeg:
nik heb mijn werk afgedaan', of Mijn werk is afgedaan; dan
//wil ik daarmee niet van den verledenen tijd spreken, maar
//van den tegenwoordigen, hoe het nu gesteld is."-— //Ook het
//zoogenoemde Futurum beteekent eigenlijk geen tijd, maar
'/is een wijze van uitdrukking, waarmee iets, dat plaats heeft,
// voorgesteld wordt als te denken of te verioachten. of ook als
// reeds in beweging of in wording, om plaats te hebben of te
'/ geschieden." // Het Praeteritum imperfectum of de onvolmaakt
n verleden tijd, het Praeteritum plus-quam-perfectum oï de
t/meer dan volmaakt verledene tijd en het Conditionel of de
>! voorwaardelijke tijd" worden, blz. 23, //als juist het tegen-
// overgestelde van de drie voorstellingswijzen, het Praeseiu,
//het Perfectum en het Futurwn van den Indicatief oi de
// aantoonende loijs" tot den Cogitativus gerekend. Volgens
den heer roorda derhalve heeft iedere wijs slechts drie tijden
en behooren