Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'96
figuren van eene bepaalde kleur aan te brengen. Het ge-
schiedt of met handvormen of met machines; de eersten zijn
langwerpig vierkante platen van hard hout, waarop de tee-
keningen verheven zijn uitgesneden. De verwstof wordt op
een' wollen doek uitgestreken , en de drukvorm daarop gelegd,
zoodat alleen de verheven teekeningen verw aannemen, waarna
de vorm op het te drukken katoen gelegd wordt. Hiermede
g?iat men voort tot het geheele stuk afgedrukt is. Men heeft
dus voor elke kleur een' anderen vorm noodig. Bij de
drukmachines is de teekening gewoonlijk in een' koperen
cilinder gegraveerd; de verdiepingen worden met de verw-
stof voorzien en de niet verdiepte plaatsen schoon gemaakt,
waarna het weefsel onder genoegzame persing onder de rol
doorgaat. Doch evenmin als men in de meeste geval-
len bij het verwen de eigenlijke kleuren opbrengt, ge-
schiedt dit ook bij het drukken. Nu eens wordt de stof
alleen met het bijtmiddel bedrukt en daarna in zijn geheel
geverwd; de kleurstof hecht zich dan alleen op de gedrukte
plaatsen, en wordt vau de overige door wasschen verwijderd.
Volgens eene tweede manier drukt men de verwstof en het
bijtmiddel te gelijk op het weefsel, en noodzaakt daarna
beide door heeten waterdamp zich onderling en met de
vezels scheikundig te verbinden. Men bedrukt ook wel som-
mige plaatsen met eene stof, dekpap genoemd, die voor de
kleurstof ondoordringbaar is, en verwt daarna het geheele
stuk , waarbij de verw alleen op de niet bedrukte plaatsen
hecht cn verwijdert door wasschen de dekpap. Eindelijk
neemt men ook wel uit eene geheel gebeten of geverwde
stof door het drukken op sonjmige plaatsen het bijtmiddel
of de kleurstof weder weg, en doet alzoo de verlangde figu-
ren ontstaan.
DE METALEN.
Onder de elementen of grondstoffen bekleeden de metalen ,
zoowel wegens hun groot aantal als wegens hunne veelvuldige
toepassing in het dagelijksche leven en alle takken van nij-
verheid, eene eerste plaats. Hun aantal is groot, want