Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'89
strijken en zoo het katoen uit elkander halen en zuiveren.
Nadat de vlokmachine het verder losgemaakt en in
den vorm van watten gebragt heeft , worden deze door
de krasmachine in zeer losse vliezen veranderd. Deze ma-
chine heeft eene trommel van ongeveer eene el middellijn,
welker oppervlakte bedekt is met krassers , die uit banden
van dik leder bestaan , waarin haakvormig gebogen ijzerdra-
den zoo digt bij elkander staan , dat het geheel zeer veel
op een' scherpen borstel gelijkt. Deze trommel draait on-
der een boogvormig houten dak , dat aan de binnenzijde
dergelijke krassers heeft, langs welker uiteinde die van de
trommel zeer digt heenstrijken , zoodat de krasmachine het
katoen kamt, en de wel uitgeplozen, maar nog altijd door
elkander gewarde vezels evenwijdig naast elkander legt. Het
wordt vervolgens door eene andere machine tot smalle re-
pen gebragt, die als het ware grove, losse, nog ongedraaide
draden vormen. Zulke draden worden eerst een weinig ineen ge
draaid , maar sterk uitgerekt, waarna men allengs bij afne
mende uitrekking de draaijing vermeerdert, tot men een
draad van de verlangde fijnheid en sterkte verkregen heeft
Moeten de aldus vervaardigde draden als'naai- of breika
toen dienen, dan worden zij getweernd, dat is twee of
meer draden worden ineen gedraaid , en het getwijnde
katoen tot strengen of op klossen of kaartjes gewonden en in
den handel gebragt.
Het weven van het katoen komt in de hoofdzaak geheel
met het weven van linnen overeen, en even zoo het bleeken
en opmaken der geweven stoffen.
DE WOL.
De huid der schapen is , enkele plekken uitgezonderd ,
met zachte haren bedekt , die onder den naam van wol be-
kend zijn en die, tot draden gesponnen of tot doek gewe-
ven, op velerlei wijzen gebruikt worden. Men heeft voorna-
melijk twee hoofdsoorten'van wol, nl. korte en lange. Van
de eerste zijn de haren niet langer dan vijftien duim, en
zeer fijn en sterk gekroesd. Zij komen van schapen , die ia
bergachtige streken leven , voornamelijk van het merinoa-