Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'87
in beweging .gebragt, maar waarvan de inrigting zonder eene
uitvoerige beschrijving of afteekening niet gemakkelijk duidelijk
temaken is; zoodat wij u aanraden eens zulk een'molen te gaan
zien , als gij daartoe in de gelegenheid zijt. Ook het op-
winden van het naaigaren tot kluwens, zoo als het vroeger
veel meer dan tegenwoordig in den handel kwam, geschiedt
op vernuftig uitgedachte, maar vrij zamengestelde machines.
Tegenwoordig is het meestal op stukjes bordpapier (kaartjes
garen) of op houten klosjes gewonden.
DE HENNEP,
Over de bewerkingen, die de andere spinbare vezels on-
dergaan, kunnen wij, na hetgeen wij omtrent het vlas in
het midden bragten , merkelijk korter zijn.
De hennep is eene eenjarige tweehuizige plant. Twee-
huizige planten zijn de zoodanigen, waarbij op sommige
stengels bloemen voorkomen , die meeldraden en geen stam-
pers hebben , terwijl de bloemen van andere stengels de
meeldraden missen, maar wel in het bezit van stampers
zijn ; alleen de laatsten brengen zaad voort, maar niet, of
het stuifmeel uit de meeldraden moet in aanraking komen
met het bovenste gedeelte van den stamper, dat den naam van
stempel draagt. Men heet ze vrouwelijke planten, in
onderscheiding van die, welke bloemen met enkel meel-
draden hebben en die maunelijk genoemd worden. De hen-
nepplant wordt dikwijls twee el hoog en bevat, even als
het vlas , niet alleen in haren stengel eene spinbare vezel,
maar in haar zaad , dat bovendien als voeder voor vele vo-
gels gebruikt wordt, eene vette olie. Om het meeste voor-
deel van het zaad te hebben , moet men de plant goed
rijp laten worden, maar dan vermindert de waarde der vé-
zels. Men trekt daarom de mannelijke planten vroeger uit
dan de vrouwelijke, en verkrijgt van de eersten eene fijnere
hennep dan van de laatsten.