Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
wordt van vlas vervaardigd , en dit komt van de vlasplant,
die in onderscheiden streken van ons vaderland, vooral
in de provinciën Zuid-Holland en Gelderland,' in het groot
verbouwd wordt. Het is eene eenjarige plant, dat is zulk
eene, die in het voorjaar gezaaid, dien zelfden zomer bloeit
en rijp zaad oplevert, maar dan ook tegen den winter ge-
heel vergaat , zoodat zij telkens op nieuw gezaaid moet wor-
den. Het vlas is eene zeer gevoelige plant; men kan het
daarom niet zaaijen voor men geen nachtvorst meer te wachten
heeft; daarenboven bemint het een' goeden vruchtbaren
grond.
Wanneer het vlas bloeit , heeft het een' stengel van zes
tot acht palm hoog , bezet met lange smalle puntige blade-
ren , en voorzien van een blaanw bloempje, dat aan
den vlasakker een schilderachtig aanzien geeft. Zoo op het
veld staande , wordt het dikwijls verkocht , zoodat de land-
bouwer, die het gezaaid heeft, het zelf niet inoogst, maar
het gewas aan den kooper afstaat , die zich dan met de
verdere bewerking belast , bf daar , waar het vlas gegroeid
is , bf op zijne woonplaats. Zoo komen jaarlijks vele gel-
dersche boeren uit de omstreken van Tiel in Zuid- en Noord-
Holland het vlas opkoopen, en voeren het met geheele
scheepsladingen mede.
Wanneer nu het vlas in den nazomer rijp geworden is ,
wordt het met wortel en al uit den grond getrokken , en
in kleine bosjes gebonden, om verder te rijpen en te
droogen.
Wilt gij weten hoe het vlas er thans uitziet; ik zal trach-
ten u er eene voorstelling van te geven. Gij kent de ronde ^
zwavelstokken? Die zijn afkomstig van eene andere plant ,
van den hennep. Gij hebt wel eens opgemerkt, dat zich
aan die zwavelstokken draden bevinden , zoo niet, dan moet
gij, te huis gekomen , een bosje van die ronde zwavelstok-
ken eens opmerkzaam beschouwen. Die draden maken een
gedeelte van den bast van den hennep uit. Het overige
van dien bast is er afgehaald, maar dat, wat gij er nog aan
vindt , is bij ongeluk blijven zitten. Dien bast heeft men
gebruikt ora er touw van te maken. Nu, het vlas komt
in vele opzigten met den hennep overeen, met uitzondering
dat het veel fijner is. De houten stengel van den hennep