Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'76
en worden door middel van pennetjes op hare plaats ge-
houden en met eene schroef tegen elkander geperst. Aan
eene tabakspijp kunt gij aan den steel de naden, waar de
beide helften van den vorm op elkander sloten, goed waar-
nemen.
Nadat de werkman den kop gevormd heeft, door eene
afgeronde stift, zoo groot als het inwendige van den kop,
in de daarvoor bestemde klei te steken , zoodat deze tus-
schen de stift en den koperen vorm geperst wordt, haalt
hij de stift er weêr uit. Dan drijft hij den ijzerdraad tot
in den kop, en neemt de nu gevormde pijp uit den vorm.
Thaus wordt de overvloedige klei wetrgesneden , de pijp met
een glad staafje gepolijst, van randjes en kringetjes voor-,
zien en met het merk van de fabriek geteekend , zoodat zij
gebakken kan worden. Daartoe plaatst men de pijpen in
steenen potten met de koppen omlaag, zoodat de stelen te-
gen elkander aankomen, en eene stompe spits vormen. Om
die stelen legt men een" ring vau klei, om het verschuiven
te beletten , en plaatst dan de potten in den oven , waar
zij gedurende veertien uur aan eene geweldige hitte zijn
blootgesteld. Nadat ze zijn afgekoeld, worden zij met eene
soort van vernis bestreken , dat uit eene oplossing van gom,
witte zeep en witte was in water bestaat , en zijn dan tot
het gebruik gereed.
Porcelein.
Het porcelein kent gij. De voorwerpen , daarvan vervaar-
digd , zijn buitengewoon hard, en hebben daardoor een'hel-
deren klank. Zij bezitten eene helder witte kleur en eene
zekere mate van doorschijnendheid, waardoor zij half glas-
ïichtig schijnen. En toch kunnen zij zoo goed eene snelle
afwisseling van temperatuur verdragen, dat men er in koken
kan. Het is eene uitvinding der Chinezen, die het vele
eeuwen vroeger dan de Europeanen vervaardigden.
De porcelein-aarde is eene fijne, witte, volkomen ijzervrije
«n vuurbestendige klei, die weinig zamenhang heeft, en dus