Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'60
Om van de geslepen glasplaten spiegels te maken, spreidt
men op eene marmeren tafel, die zuiver waterpas staat,
eeue plaat bladtin uit, iets grooter dan de spiegel, strijkt
dit met een* borstel glad , zoodat er geen plooijen in blij-
ven , en giet er dan zooveel kwikzilver op, dat het een paar
strepen hoog staat.
Is nu de achterzijde van den spiegel zorgvuldig van alle
stof en vet gereinigd, en de'oppervlakte van het kwik ook
zuiver, dan schuift men het glas voorzi^tig over het kwik-
zilver , zoodat het overvloedige op zijde gedrongen wordt,
en zich langs goten , die om de tafel loopen , weder verza-
melt. Daarop bezwaart men het glas met een aanmerkelijk
gewigt , en laat alles eenige dagen in dien toestand. In
dien tijd verbindt zich het kwik met het bladtin tot een
amalgama, dat naauwkeurig aan het glas sluit, en daar-
door aan die zijde de spiegelende oppervlakte van het kwik
behoudt.
Nu wordt de tafel aan het eene einde een weinig opge-
ligt, waardoor vrij wat kwikzilver naar het laagste einde
zakt. Vervolgens begint men den spiegel aan het hoogste
einde gedurig meer op te ligten , tot dat hij loodregt staat,
v/aarna hij gereed is om in eene lijst gevat en verkocht te
worden.
KALK,
De kalk is eene zelfstandigheid, die in de natuur zeer
verspreid is. Er is n. 1. veel meer kalk dan gij wel zoudt
meenen. Gij kent den metselkalk , maar weet waarschijn-
lijk niet dat krijt, marmer, gips en albaster ook kalk zijn,
dat de schelpen, die de huisjes van zeedieren zijn, ja zelfs
onze beenderen gedeeltelijk uit kalk bestaan.
Al die stoffen zijn verbindingen van kalk met verschillen-
de andere zelfstandigheden. Zuivere kalk, niet met iets an-
ders vcreenigd, komt in de natuur niet voor , en ge hebt
dien waarschijnlijk nooit gezien. Hij bestaat echter; want