Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'69
:en in het glas dit noodzakelijk maken, met een' diamant
:n stukken gesneden , en deze gepolijst. Want ook bij deze
■egoten platen is de oppervlakte niet zoo glad en glanzend
als bij het geblazen glas. Het polijsten gesehiedt door tivee
glazen platen , met nat scherp zand er tusschen , over elk-
ïander te strijken. De benedenplaat wordt met gips op
eene tafel vast gekleefd , en eene kleinere op dezelfde wijze
laan den bodem van een zwaar kastje bevestigd. Eerst ge-
bruikt men grof zand, later, als de glasplaten aan beide
jzijden hare grootste ongelijkheden verloren hebben, fijner
4zand. Dan bezigt men, om de oppervlakten, die door het
jslijpen dof geworden zijn, weder te polijsten, fijn gemalen
J puimsteen en nog zachtere zelfstandigheden ,'waarbij men
i veelal van een stuk hout gebruik maakt, dat met vilt over-
trokken is.
De glasplaten zijn nu wel gepolijst, maar nog geene spie-
gels. Zij laten het licht door. Ora als spiegels te dienen,
moeten zij het terugkaatsen, en daartoe gebruikt men blad-
tin en kwikzilver. Het bladtin bestaat uit tin, 't welk zoo
dun geslagen is, dat het niet dikker is dan een vel gewoon
papier. Kwikzilver is een vloeibaar metaal ; de andere me-
talen zijn alleen bij hoose temperatuur vloeibaar, maar bij
de gewone vast. Het kwikzilver stolt slechts bij eene zeer lage
temperatuur, zoo als die alleen in de koudste streken der aarde
wordt aangetroffen. Daar het zich door die vloeibaarheid altijd
waterpas plaatst, eene zeer glinsterende oppervlakte heeft en
ondoorschijnend is, kan het op zich zelf zeer goed als spiegel
dienen , en wordt ook bij sommige werktuigen als zoodanig
gebruikt. Maar het kwikzilver heeft nog eene andere merk-
waardige eigenschap. Het vereenigt zich gemakkelijk met
de meesten van de andere metalen , b. v. met goud , zil-
ver , zink, tin en lood. Het is of deze metalen er in op-
lossen , zoo als klontjes suiker in water. Deze vereenigin-
gen , onder den naam van amalgama's bekend, zijn temeer
vloeibaar, hoe meer kwik er toe gebruikt is , en worden,
wanneer zij niet van de lucht zijn afgesloten, langzamer-
hand minder vloeibaar, omdat er gedurig wat kwik verdampt.