Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'58
vaardigen, laat men een' druppel glas in het water vallen;
hij verstijft daardoor terstond, en is nu van onderen, waar
hij het eerst het water bereikte, stomp afgerond. Van bo-
ven eindigt hij echter in eene zeer lange dunne punt, doch
is zoo bros , dat men van die punt niet het kleinste stukje
afbreken kan of het geheele voorwerp valt in duizend stuk-
ken. Om de glazen voorwerpen die broosheid te ontnemen,
komen zij in den zwak gloeijenden koeloven, waar zij lang-
zamerhand afkoelen.
Het gewone vensterglas wordt ook geblazen; de werkman
vormt met zijne blaaspijp eerst een' bol, daarvan een' aan
beide einden openen cilinder , die van de blaaspijp losse- ■
maakt en met een heet ijzer overlangs wordt opengesneden,
en dan in den strijkoven komt met de gemaakte snede naar
boven. Hier wordt het glas weder zoo week, dat de cüin- •
der vlak nederzakt , of althans door middel van een strijk-
bout vlak gestreken kan worden.
Sommige glazen voorwerpen, zoo als wijn- en bierglazen,
zoutvaatjes, bekers en schalen, alsmede de karaffen, welke;
met figuren voorzien zijn, worden in geel-koperen vormen
geblazen of geperst en later geslepen. Want de glasmassa ,
bekoelt in zulke vormen zoo spoedig , dat de voorwerpen
daardoor altijd stompe kanten en eenigzius ruwe oppervlak- ■
ten verkrijgen , gelijk men best zien kan aan zulke zooge- ■
noemd geslepen zoutvaatjes, karaffen en bierglazen, die voor
een' kleinen prijs verkocht worden. Het geslepen glas is i
door den arbeid, aan het slijpen besteed, altijd duur.
Om het spiegelglas' te vervaardigen wordt de gesmolten
glasstof uitgegoten op eene vlakke metalen tafel , die ge-
noegzaam verhit is, tusschen ijzeren linealen, welke de
breedte en dikte van de glasplaten bepalen. Over deze li-
nealen laat men terstond eene zware, sterk verhitte metalen
rol loopen , die de vloeibare massa uitspreidt en het over-
tollige wegstrijkt; zoodat de plaat overal dezelfde dikte
als de linealen verkrijgt.
Na geruimen tijd, dikwijls acht tot tien dagen , in den
koeloven vertoefd te hebben, worden de platen, zoo gebre-'