Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'56
gedeeltelijk opgelost, waardoor het glas ruw geworden is ,
zijn' glans verloren heeft en even zoo min goed doorschij-
nend meer is als het matte glas, waarbij men de opper-
vlakte door slijpen ruw gemaakt heeft.
Wil men geheel onoplosbaar glas hebben , dan moet men
daarenboven nog kalk of loodoxyde aanwenden. Dit laatste
is eene verbinding van lood met zuurstof. De menie , eene
soort van roode verw, die de schilders gebruiken , is onder
anderen loodoxyde. Glas, dat veel loodoxyde bevat, smelt
gemakkelijk, terwijl de kalk daarentegen het moeijelijk smelt-
baar maakt. Ook smelten de glassoorten, die met soda be-
reid zijn , gemakkelijker dan die waarbij potasch gebruikt
is. Het smelten van deze stoifen geschiedt in kroezen,
nit klei vervaardigd, welke in ovens geplaatst worden. In de
glasblazerijen heeft men verscheiden ovens , waarvan de
smeltoven de voornaamste is. Deze is rond of vierkant,
van boven gewelfd en van onderen met een' rooster voor-
zien , en zoo ingerigt dat de opstijgende vlam den geheelen
oven , zooveel mogelijk, gelijkmatig verhit.
Binnen den oven zijn langs de wanden banken gemetseld,
om daarop de kroezen te plaatsen. Deze banken zijn zoo
hoog, dat wel de vlam, maar niet het vuur de kroezen be-
reiken kan. Juist tegenover elke kroes bevindt zich in den
wand eene opening, waardoor men bij de kroezen kan ko-
men. Stookt men, gelijk in Engeland, met steenkolen,
dan moeten de kroezen tegen het invallen van het roet be-
dekt zijn, en hebben daarom eene zijdelingsche opening. De
vlam ontwijkt door eene opening, die of boven of ter zijde
in het gewelf is aangebragt, en komt van daar in andere
ovens , welker gebruik gij straks vernemen zult.
De stoffen, waarvan men glas zal vervaardigen, worden,
vóór men ze smelt, tot poeder gemaakt. Gebruikt men
kwarts , kei- of vuursteen, zoo worden deze eerst sterk ver-
hit , dan plotseling in koud water geworpen en daarna ge-
stampt. Vervolgens worden zij uitgespreid op den vloer
van een' der ovens, waarvan wij zoo even spraken, en dien
men den calcineeroven noemt. Daar worden zij gegloeid ,