Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGÏ.
Steeds beschouwen wij het als van groot belang de jeugd op onze
volksscholen eenigzina in te'wijden in de technologie of de weten«
schap, die ons leert hoe de voortbrengselen der natuur door den
mensch bewerkt worden, om daardoor in zijne behoeften te voorzien.
Het lag geenszins in ons plan den leerling daardoor voor te be-
reiden voor zijnen aanstaanden werkkring in de maatschappij, maar
wel hem te doen zien hoe de technologie eene doorgaande toepassing
van de wetten der natuur is. Daardoor hadden wij gedurig gelegen-
heid tot uitstapjes op physisch gebied, ora uiteen te zetten, hoe de
industrieel de wetten en verschijnselen der natnur tot zijn oogmerk
weet dienstbaar te maken. Om evenwel het werkje niet te zeer te
doen uitdijen, hebben wij ons tot wenken en vingerwijzingen bepaald,
en alzoo den onderwijzer, die het boekje gebruikt, menigvuldige aan-
leiding gegeven om door gesprekken het een en ander op te helde-
ren en uit te breiden.
Hier en daar kwamen wij zelfs op scheikundig gebied, en waren
dan wel eens wat uitvoeriger. Mogte iemand dit afkeuren, die ge-
lieve te bedenken dat de eerste gronden der chemie ook tot de be-
ginselen van de kennis der natuur behooren; terwijl steeds ons
streven daarheen gerigt was, alles, zooveel mogelijk, bevattelijk voor
te stellen.
Aangenaam zal het ons zijn» dat onze vernieuwde pogingen iets
hebben bijgedragen tot uitbreiding van de natuurkundige kennis, en
daardoor tot ontwikkeling en beschaving van de nederlandsche jeugd.
De Schrijvers.
BERIGT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Wanneer men dezen tweeden met den eersten druk vergelijkt»
zal het blijken dat het verschil van beide uitgaven niet noemenswaar-
dig is. Intusschen is op verzoek van den uitgever het leesboekje met
eenige nieuwe en wetenswaardige onderwerpen verineerdcrd, door welker
uitbreiding, zoo als wij vertrouwen, het in betrekkelijke volledigheid
heeft gewonnen. Dat ook deze uitgave onze wenschen bevredige, hopen
de Schrijvers.