Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'45
men ca Icineren noemt, geschiedt in een' daarvoor ge-
schikten oven, den calcineeroven. De ruwe potasch wordt
op den vloer van den oven uitgespreid en het vuur opgestookt.
Dit vuur is zoo geplaatst, dat het de potasch niet bereiken
kan, en deze door de asch ook niet verontreinigd wordt, terwijl
de vlam door het gewelf van den oven gedwongen wordt
over de potasch heen te strijken. Gedurende het calcineren
wordt de potasch met ijzeren haken dikwerf omgeroerd, om
alles gelijkelijk aan de vlam bloot te stellen , terwijl hier-
mede voortgegaan wordt lot zich geen zwarte vlekken meer
vertoonen. Dan wordt zij uit den oven gehaald , na bekoe-
ling in tonnen gepakt en als ^calcineerde of gebrande pot-
asch in den handel gebragt. Zij heeft nu eene blaauwachtig
witte kleur , een' scherpen loogachtigen smaak , en wordt ,
wanneer zij aan de lucht blooiijesteld is, vochtig, omdat
zij waterdeeltjes uit den dampkring aantrekt. In water lost
zij zich geheel op , en kan zelfs in vochtige lucht geheel
vloeibaar worden. Zij bestaat uit eene verbinding van koolzuur
en potasch of kali, die weder uit zuurstof en eene andere
stof bestaat, welke men tot de metalen rekent, en potassium
of kalium noemt. Onze gebrande of gecalcineerde potasch
is dus koolzure potasch; en ofschoon ?ij, op deze wijze
verkregen, nooit geheel zuiver is, vooral als men tot het
uitloogen van de asch heet water bezigt, maar ook andere
stoffen, vooral zwavelzure potasch of glauberzout, bevat, is
zij toch voor het gebruik , dat men er van maakt, meestal
zuiver genoeg.
Men kan, des verkiezende, ze ook zuiveren; maar om dat werk
te begrijpen, moet ik u eerst zeggen, dat de koolzure potasch
in water zeer gemakkelijk oplost, veel gemakkelijker dan de
stoffen, waarmede zij verontreinigd is Zij lost zich dus reeds
in het water op, als de andere stoffen nog onopiielost zijn,
en bij kristallisatie blijft zij het langst in het waler. Om dus
de koolzure potasch te zuiveren, wordt zij in koud water
omgeroerd, waarbij de koolzure potasch opgelost wordt,
maar de meeste vreemde stoffen naar beneden zinken, die
men dan verwijdert door de vloeistof te filtreren. ' Nu laat
men de oplossing staan, en er vormen zich kristalletjes van
glauberzout en andere vreemde stoffen, maar nog niet van
koolzure potasch. Deze zouden eerst later ontstaan, maar