Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'38
indrukken. Zoodra de draaijende cilinders liet riet gevat heb-
ben, trekken zij het voort. Het wordt dus plat gedrukt,
uitgeperst en tusschen de beide rollen doorgevoerd. Wanneer
het riet de beide cilinders verlaat, wordt het door iemand, die
achter den molen staat, aangevat en aan de andere zijde van
den cilinder, en dus tusschen den tweeden en den derden er
ingestoken. Deze cilinders staan merkelijk digter bij elkan-
der dan de beide eerste. Het riet gaat ook daar tusschen
door, verliest het sap, dat er nog ingebleven is , en komt
weêr voor den molen te regt. Het aldus uitgeperste riet wordt
daarop gedroogd, en later als brandstof gebruikt. Het sap,
dat langs het werktuig vloeit en in vergaarbakken bij elkan-
der loopt, is troebel, heeft eene groenachtige kleur, een'
zoeten smaak en een' specerijachtigen geur. Het wordt door
goten naar koperen pannen geleid, waarin het terstond ge-
kookt moet worden; want het zoete suikersap begint anders
in dat warme klimaat terstond te gisten en zuur te worden.
Dat het opkoken van het suikersap het verzuren belet , zal
u niet verwonderen, als gij opgemerkt hebt, hoe wij door het
opkoken van melk het zunrworden tegengaan. Daardoor wordt
de lucht en dus ook de zuurstof, die het zunrworden ver-
oorzaakt , uitgedreven. Het suikersap bederft zonder die op-
koking zoo spoedig, dat men reeds twintig minuten na de
uitpersing bespeurt dat het zuur wordt. Daarom is het ook
noodzakelijk de cilinders van tijd tot tijd met koud water af
te wasschen; anders zou het sap, dat er aan blijft hangen,
zuur worden en ook het overige doen verzuren.
Het suikersap wordt vervolgens in koperen pannen met
een' kalkbrij gemengd, eerst zacht verwarmd en later tot
koken gebragt. De slijmerige deelen van het sap vereenigen
zich met den kalk, en een dik schuim, dat door deze ver-
eeniging ontstaat, komt boven, en voert tevens al de onzui-
verheden en hetgene het sap tot hiertoe groen kleurde met
zich mede. Dit schuim wordt, zoodra het zich vertoont,
weggenomen, en hiermeê gaat men voort tot geen schuim
meer boven komt. Vervolgens wordt het sap door een'