Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'27
elk eindje maakt, dat het er niet doorschieten kan. De vloeistof,
welke verzuren moet, en die gewoonlijk uit water, alcohol
en reeds gevormden azijn bestaat, wordt in de bovenste af-
deeling van het vat gebragt; van daar vloeit zij droppelsge-
wijze langs de touwtjes naar de tweede afüeeling. Deze is
met los op elkander liggende spanen van beukenhout gevuld,
welke vooraf met sterken azijn bevochtigd zijn. üe vloeistof
komt dus droppelsgewijze op de bovenste spanen, en na zich
over deze verspreid te hebben, eerst langzamerhand op de
lager liggende, en bereikt eindelijk den doorboorden bodem.
Deze houdt wel de beukenspanen, maar niet den azijn tegen ,
die dus in de onderste afdeelmg komt, en daaruit wordt af-
getapt , om nog eens en, zoo noodig, ook ten derden male
denzelfden weg af te leggen. Aangezien de wanden van de
tweede afdeeling, daar zich de spanen bevinden , doorboord
zijn, heeft de lucht toegang tot de daar aanwezige vloeistof,
waaraan zij van hare zuurstof meedeelt, terwijl in den bo-
dem . waarin de touwtjes hangen, zich een koker bevindt,
waardoor de lucht het vat weêr verlaten kan. Er heeft dus
eene bestendige trekking van beneden naar boven plaats,
zoodat de afdruipende vloeistof telkens andere lucht ontmoet,
waarvan zij zuurstof kan overnemen. Is alles goed aan
den gang, zoodat de wanden van het vat, de touwtjes en de
beukenspanen geheel met azijn doortrokken zijn. dan gaat
de bewerking nog spoediger, en het wordt onnoodig bij de
vloeistof, die verzuren moet, eenige verzurende stof te voe-
gen. In twee of drie dagen heeft men dan een' krachtiscen azijn.
Als men niets dan water, alcohol en azijn gebruikt heeft,
is het produkt helder, en behoeft niet geklaard te worden,
zoodat men het terstond kan afleveren. Is er echter bier,
wijn of eenige andere vloeistof aangewend, die behalve alcohol
ook suiker bevat, dan bevinden zich in den azijn slijmerige
deelen, die er uit verwijderd moeten worden, door den aziju
over krullen van beukenhout te filtreren.