Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'15
Door de suiker, die in de melk üevat is, wordt zij spoe-
dig zuur, maar ondergaat dan tevens eene geheele verande-
ring. Zij scheidt zich in twee deelen, n. 1. een dun waterig
gedeelte en eene zachte , dikke massa. Misschien zult ge
des zomers gelegenheid genoeg gehad hebben dit op te mer-
ken.
Diezelfde scheiding heeft bij sommige melk reeds door verwar-
ming plaats. Zulke melk kan niet gekookt worden, of zij loopt
dadelijk bij elkander. Ook wanneer men eenig zuur vocht bij
de melk doet, scheidt ze zich in een kaas- en een water-
achtig gedeelte.
Er zijn zeer vele soorten van kaas. Nu eens wordt zij
vervaardigd van de zoete melk, zoo als die van de koe komt.
Soms bezigt men afgeroomde melk, en dan eens mengt men
afgeroomde en versehe melk onder elkander. Met is ligt te
begrijpen , dat de kaas daardoor meer of minder vet wordt, en
dat de bewerking ook eenigzins verschilt. De zoogenoemde
zoetemelksche of edamsche kaas, gelijk men die in geheel
Noord-Holland vervaardigt, wor^it van zoete 'niet afgeroomde
melk gemaakt. Alleen dan, wanneer de melk bijzonder dik
en zwaar en de boter duur is, wordt de zoete melk vermengd
met andere, die eens is afgeroomd. Als de boer kaas zal
maken, wordt de melk zoo warm van de koe of met ver-
warmde melk vermengd, in eene groote tobbe gedaan ener eene
bepaalde hoeveelheid van zeker vocht ingegoten , opdat ze dik
worde of stremme. Dat vocht, onder den naam van stremsel
bekend, wordt op de volgende wijze verkregen De vierde maag
van zuigende kalveren wordt behoorlijk gereinigd, aan stroo-
ken gesneden, gezouten en gerookt of (gedroogd, dan in
bosjes gebonden en als leb of lebbe verkocht Wil de boer
stremsel maken , don worden die gedroogde strooken gekor-
ven of in stukjes gesneden, en in boterpekel of in laauw
zout water gezet om uit te trekken. Naarmate men meer of
minder melk heeft, wordt van dat vocht een klein gedeelte
b. V twee of drie theekopjes er goed doorgeroerd.de tobbe
digt gedekt en alles eenige minuten in rust gelaten- Na eeni-
gen tijd is de melk gestremd, d. i. alles is in eene trillende
zelfstandigheid veranderd , en heeft dan het voorkomen van
zulke melk , die door lang staan zuur geworden is, met dit