Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
\
is, er telkens afgegoten, tot dat het helder blijft. Om stuk-
jes stroo, haren en soortgelijke dingen, die in de melk'mog-
ten gekomen zijn , te verwijderen, wordt de boter gekamd,
d. i. de boterklompen worden met een niet te scherp mes
in alle rigtingen doorgesneden , waarbij die dingen aan het
mes blijven en aldus verwijderd worden. Nadat er vervolgens
eene genoegzame hoeveelheid zout in gekneed is, wordt de
boter weggezet, om aan het zout gelegenheid te geven de
boter geheel te doortrekken. Eindelijk wordt zij in potten
of vaten gedaan, of ook wel tot klompen van bepaalde ge-
daante en grootte gevormd, die onder den naam van koppen,
kluiten of stukken boter verkocht worden. Hetgeen er in de
karn overblijft, is eene zure vloeistof, gekarnde melk,
korter karnemelk genoemd , die veel tot voeding van varkens
wordt aangewend, maar ook door den mensch tot bereiding
van sommige spijzen wordt gebruikt.
Wanneer de melk eenigen tijd staat, dan scheidt zich ,
zoo als we gezien hebben, de room af en komt boven; blijft
ze langer staan , vooral bij warm weder of op eene warme
plaats, dan verandert ze spoedig van smaak en wordt zuur,
gelijk bijna al onze spijzen, die suiker bevatten. De melk
bevat ook suiker, zoo als dit niet alleen uit haren zoeten
smaak , maar ook uit het spoedig zuur worden duidelijk blijkt.
Die melksuiker hebt gij waarschijnlijk nooit gezien. Zij komt
ook in het dagelijksche leven niet voor, maar wel in de apo-
theek, omdat zij soms door de geneesheeren voorgeschreven
wordt. De bewoners van het noordelijke gedeelte van Rusland
verschaffen zich die melksuiker tot huishoudelijk gebruik op
de volgende wijze: zij laten bij het begin van den winter, die bij
hen veel strenger en langduriger is dan bij ons, de melk in
een' ketel bevriezen; is zij geheel tot een' enkelen klomp
bevroren, dan wordt de ketel een weinig verwarmd, zoodat
<le ijsklomp loslaat en uit den ketel genomen kan worden.
De aldus verkregen klompen worden nu den geheelen winter
aan de vorst blootgesteld , waardoor de melksuiker zich als
fijne sneeuw buiten aan die klojnpen zet, en van tijd tot
4id wordt weggenomen.