Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'12
uit valt, zonder dat de doppen of korrels veel gebroken
worden. De gebroken korrels worden dan door zeven in
verschillende soorten gescheiden, en daarna door waai- of
kafmolens van de doppen gezuiverd. Ze zijn dan geschikt
om ouder den naam van boekweitegort, ook wel boekende
gort genoemd, verkocht te worden. De aldus gezuiverde en
gebroken korrels komen dan tusschen de maalsteenen,
om daar tot boekweitemeel gemalen te worden, dat vervol-
gens in de builtrom loopt, waar het verder gezuiverd, en in
soorten van verschillende fijnheid gescheiden wordt. Dit
boekweitemeel is meer onder den naam van gruttemeel bekend.
De basten zeiven, die van het aanhangende meel geschei-
den worden, zijn onder den naam van boekweitedoppen be-
kend, en worden veel als brandstof gebruikt. Meestal stookt
de grutter zijn' eest er mede, terwijl sommige bakkers ze
gebruiken om het roggebrood in den oven te dekken.
Ofschoon men de haver meestal als paardevoeder bezigt,
wordt zij ook gepeld en levert dan de haverde gort. Hoewel
men ze weinig gebruikt, geeit zij toch , met melk gekookt,
eene gezonde spijs , die door velen gaarne gegeten wordt.
' DE MELK.
De melk der koeijen wordt voor een groot gedeelte zon-
der verdere bereiding gebruikt, hetzij als drank, hetzij bij de
bereiding van sommige spijzen. Nogtans wordt ook een aanmer-
kelijk deel gebezigd om er boter en kaas van te maken. Wan-
neer de melk eenigen tijd stilstaat, komt er eene meer of min
dikke laag op van eene olieachtige vloeistof, die minder
vloeibaar is dan de melk. Dit is de room. Deze laat zich
in de koffij zeer goed gebruiken, en wordt ook op andere
wijzen, b. v. bij aardbeijen , met smaak genuttigd, maar ih
veel grooter hoeveelheid aan2;ewend om er boter van te kar-
nen. Om den room te verzamelen, doet men de melk in
aarden kommen, die van boven zeer wijd en van onderen
naauw zijn, zoodat de zijden schuin naar boven loopen.
Deze kommen worden op eene koele plaats gezet, om het