Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'10
tusschen de steenen blijft liggen, bevinden zich in de be-
nedenvlakte van den looper vier gaten in de gedaante
van eene halve maan, die bij de omdraaijing van den steen
wind genoeg veroorzaken om de half gepelde gerst telkens
naar den omtrek te drijven. Is de gerst zoo eenigen tijd
in den molen rondgevoerd , dan laat men ze door het opha-
len van eene schuif er uitloopen , om ze op nieuw op den
looper uit te storten. Dit geschiedt zoo dikwijls tot de gerst
voldoende gepeld is. Hierbij moet men in het oog houden,
dat men door langer voortzetten van het werk wel eene wit-
ter en ronder korrel, maar ook in dezelfde mate eene min-
dere hoeveelheid verkrijgt. Geheel schoon wordt de gerst
zelden gepeld ; meestal blijft er een streepje van den bast
zitten , en wel juist in het sleufje, dat reeds in de onge-
pelde korrel ziïtbaar is. Dit sleufje wijst de plaats aan,
waar het kiempje zich zou ontwikkelen, als men de korrel
gelegenheid gegeven had om te ontspruiten De witste en
rondste korrel wordt in sommige streken onder den naam
van parelgort verkocht.
Ofschoon bij het pellen vele stukjes van den bast door de
gaten van het blik heenstuiven , blijft het grootste gedeelte
er vanonder de gort gemengd, en moet er door zeven afge-
scheiden worden, terwijl men door waaijen de korrels van
ligte doppen zuivert. De gort loopt daarbij door verschil-
lende zeven, gewoonlijk door vier, waardoormen onderscheiden
soorten van gort verkrijgt; want de bovenste zeef heeft de
grootste openingen en laat dus de grootste korrels door. De
zeven zijn zoo ingerigt, dat ze door den molen zeiven geschud
worden, en de gepelde gort zonder hulp van de eene zeef op
de andere en voorbij den wanmolen loopt, welke laatste
almede door den molen bewogen wordt.
Hetgeen er alzoo van de korrels afgescheiden wordt, gaat
echter niet verloren, maar wordt als pelmeel verkocht en tot
varkensvoeder gebruikt. De gebroken korrels worden ook
tot meel gemalen, dat onder den naam van gerstemeel be-
kend en veel gezonder is dan het gruttemeel, waartoe wij
thans overgaan.